Začaly opravy Lhotecké ulice. Hotovo bude do konce října!

V úterý 11. října 2022 byly zahájeny dlouhoočekávané opravy Lhotecké ulice v úseku od Kvíkalky do Stříbrné Lhoty.

Popis oprav:

Celková délka opravované komunikace je 1,36 km.

Zemní práce
Před započetím vlastní opravy budou provedeny nezbytné zemní práce: odstranění zbytků vegetace a skrývka drnové vrstvy v průměrné tloušťce 12 cm v místech nezpevněných krajnic. Dosypávky krajnic budou provedeny nenamrzavou zhutněnou zeminou.

Konstrukce vozovky (do 1,2 km)
Odfrézuje se asfaltové souvrství na hloubku 100 mm od stávajícího povrchu vozovky. Provede se recyklace stávajících podkladních vrstev v tloušťce minimálně 200 mm a obnoví se asfaltové souvrství v tloušťce 100 mm.

Konstrukce vozovky (od 1,2 km po točnu autobusu)
V úseku od hasičské zbrojnice po točnu autobusu bude vzhledem k plánované výstavbě kanalizace provedena pouze provizorní oprava krytové vrstvy v tloušťce 40 mm.

V rámci prováděné opravy nedochází k jakémukoliv rozšíření komunikace ani změně její trasy.
Budou pouze upraveny příčné sklony vozovky tak, aby voda z povrchu řádně odtékala a odpovídala původním příčným spádům vozovky před degradací.

Frézování

Opravy jsou rozděleny do dvou etap:

  • I. etapa: od ulice Na Oboře až po U Křížku – 11. až 21. října 2022
  • II. etapa: od U Křížku až po č. p. 705 ve Stříbrné Lhotě (po točnu autobusu) – 22. až 30. října 2022

Popsaná dopravní omezení po dobu oprav najdete v ČLÁNKU.
Nový jízdní řád pro autobusovou linku 320 najdete ZDE.

Zhotovitelem stavby je firma PORR, a.s.
Zodpovědná osoba: Pavel Švarc (stavbyvedoucí), tel.: 725 755 485, e-mail pavel.svarc@porr.cz.

Opravovaný úsek

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content