Začala demolice bývalé ubytovny a správní budovy Na Oboře

Druhý listopadový týden byly zahájeny bourací práce na odstranění dvou budov v lokalitě Na Oboře.

Jedná se o bývalou ubytovnu (Penzion Obora) č. p. 880 a správní budovu č. p. 879, které byly postaveny v 80. letech 20. století.

Předpokládaný termín dokončení prací je do konce roku 2020.

Při bouracích pracích byla dodavatelem přijata technická opatření, aby se zabránilo úniku vláken azbestu do ovzduší, a to dle ustanovení §21, odst.3 NV č. 361/2007Sb.
Azbest byl přítomný pouze v malém množství ve vnitřních příčkách, nikoli v obvodových konstrukcích. Příčky, ve kterých byl azbest, byly nejdříve dodavatelskou firmou odborně demontovány. Dále již stavba postupuje jako u běžných objektů, s použitím těžké mechanizace.

Postup navrhovaných opatření je popsán v hlášení dodavatelské společnosti Radek Škvára s.r.o. Krajské hygienické stanici, která ho následně odsouhlasila.

Hlášení prací s azbestem Hygienické stanici Středočeského kraje z 29. 10. 2020
Odpověď Krajské hygienické stanice Středočeského kraje z 3. 11. 2020

V této lokalitě by měl být v příštích letech postaven nový městský úřad.
Více nformací o plánované výstavbě nové budovy městského úřadu najdete v článku: Další krok na cestě k novému městskému úřadu.

Budova č. p. 880 sloužila jako ubytovna. Bylo zde osm dvoupokojových bytů, dva jednopokojové byty a jeden byt pro správce
Budova č. p. 879 byla původně správním objektem s jedním bytem pro správce a dvěma dalšími byty
Objekt bývalé správní budovy je označen šipkou vlevo

Použitá foto: Michal Kroutil

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content