Začala demolice bývalé ubytovny a správní budovy Na Oboře

Druhý listopadový týden byly zahájeny bourací práce na odstranění dvou budov v lokalitě Na Oboře.

Jedná se o bývalou ubytovnu (Penzion Obora) č. p. 880 a správní budovu č. p. 879, které byly postaveny v 80. letech 20. století.

Předpokládaný termín dokončení prací je do konce roku 2020.

Při bouracích pracích byla dodavatelem přijata technická opatření, aby se zabránilo úniku vláken azbestu do ovzduší, a to dle ustanovení §21, odst.3 NV č. 361/2007Sb.
Azbest byl přítomný pouze v malém množství ve vnitřních příčkách, nikoli v obvodových konstrukcích. Příčky, ve kterých byl azbest, byly nejdříve dodavatelskou firmou odborně demontovány. Dále již stavba postupuje jako u běžných objektů, s použitím těžké mechanizace.

Postup navrhovaných opatření je popsán v hlášení dodavatelské společnosti Radek Škvára s.r.o. Krajské hygienické stanici, která ho následně odsouhlasila.

Hlášení prací s azbestem Hygienické stanici Středočeského kraje z 29. 10. 2020
Odpověď Krajské hygienické stanice Středočeského kraje z 3. 11. 2020

V této lokalitě by měl být v příštích letech postaven nový městský úřad.
Více nformací o plánované výstavbě nové budovy městského úřadu najdete v článku: Další krok na cestě k novému městskému úřadu.

Budova č. p. 880 sloužila jako ubytovna. Bylo zde osm dvoupokojových bytů, dva jednopokojové byty a jeden byt pro správce
Budova č. p. 879 byla původně správním objektem s jedním bytem pro správce a dvěma dalšími byty
Objekt bývalé správní budovy je označen šipkou vlevo

Použitá foto: Michal Kroutil

Sdílejte na sociálních sítích

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content