Výzva k úpravě dřevin a zeleně zasahujících do pozemních komunikací

Prosíme vlastníky, jejichž pozemky přiléhají k plochám chodníků a ostatních komunikací, aby dbali o údržbu svých dřevin a keřů a v případě jejich přerůstání do průchozích nebo průjezdních prostorů (chodníky a silnice), tyto části pravidelně odstraňovali.

  • Větve přerůstající do silnic narušují běžné užívání komunikací, zhoršují rozhledové poměry, a tím ohrožují bezpečnost a plynulost provozu. Přerůstající větve komplikují průjezdnost popelářských vozů, stěžují průjezd složkám IZS a mohou poškodit další projíždějící vozidla.

  • U pěších komunikací je nutné ořezávat přesahující dřeviny na podchodnou výšku 2,5 m a na šířku tak, aby nezasahovaly do průchozí části chodníku a nebránily chodcům v bezpečné chůzi. Chodci nemohou být nuceni z důvodů přerostlé zeleně vstupovat do vozovky.

 

Povinnost údržby zeleně vyplývá ze Zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. a
Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
Na tomto legislativním základě může být vlastník pozemku, jehož zeleň omezuje průjezdnost či průchodnost komunikace, vyzván k nápravě ve stanové lhůtě.
Pokud k nápravě nedojde, může město tuto zeleň odstranit na jeho náklady.

Prosíme vás, abyste dřeviny prověřili a v případě, že přesahují do chodníků či komunikací, provedli jejich ořez.

Občanům, kteří ořez již učinili a pravidelně redukují takto přerostlou zeleň, děkuji!

Hana Kotoučová, místostarostka

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content