Výsledky ustavujícího Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy

Ve středu 2. listopadu 2022 se ve velkém sálu Pavilonu uskutečnilo ustavující zastupitelstvo. Přítomno bylo všech nových 15 zastupitelů zvolených v komunálních volbách na konci září 2022.

Mníšek pod Brdy už má nového starostu, dvě místostarostky i nové radní. V jeho řadách se objevila řada nových tváří, vyměnila se koalice a opozice. Zastupitelé rozhodli také o složení poradních výborů, o novém systému odměňování za práci pro město a převolili zástupce ve dvou dobrovolných svazcích obcí.

Rada města
Členy nové Rady města Mníšek pod Brdy byli zvoleni:
Ing. Petr Digrin, Ph.D. (neuvolněný starosta)
Daniela Páterová, DiS. (uvolněná místostarostka)
Ing. Hana Kotoučová, Ph.D. (neuvolněná místostarostka)
Bc. Marie Šretrová (neuvolněná radní)
Mgr. Michal Trkan (neuvolněný radní)

Rada města má zatím jedinou uvolněnou* místostarostku, kterou byla zvolena Daniela Páterová.
Starosta bude neuvolněný, což je pro Mníšek nezvyklé.
„Chceme přesunout některé kompetence z pozice starosty na dvě místostarostky. Považujeme tento krok za dobrý nápad, protože tím dojde k decentralizaci a řízení města už tak nebude pouze v rukách jedné osoby, jako tomu bývalo doposud,“ vysvětlil hlavní důvod této novinky starosta Petr Digrin a dodal: „Další nespornou výhodu pro město představuje úspora téměř 29 tisíc korun měsíčně z platu neuvolněného starosty.“

* Uvolněný člen zastupitelstva vykonává volenou funkci na „plný úvazek“ a tedy za tomu odpovídající odměnu. Je dlouhodobě uvolněn z pracovního poměru a fakticky se stává po dobu výkonu své funkce zaměstnancem města.

Finanční výbor
Členy Finančního výboru byli zvoleni:
Zdeněk Vyskočil (předseda)
Ing. Klára Cihlová
Josef Dvořák
Ing. Pavel Grygar
Mgr. Eduard Navara
Mgr. Martina Pokorná
Ing. Eva Wollnerová

V sedmičlenném Finančním výboru má svého zástupce každý subjekt kandidující v komunálních volbách.

Kontrolní výbor
Členy Kontrolního výboru byli zvoleni:
Mgr. Magdalena Davis, Ph.D. (předsedkyně)
Ing. Dana Dalešická
Mgr. Luboš Kožíšek
Michal Kroutil
Petr Slavík

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Zastupitelé rozhodli o snížení měsíčních odměn za práci zastupitelů oproti minulosti. Celková úspora bude činit až 50 %!
Odhlasovali měsíční odměny radním ve výši 2 500 Kč (dříve měli 5 600), předsedům obou výborů ve výši 1 000 (dříve 1 700), jejich členům ve výši 500 (dříve 700) a zastupitelům 500 korun. Předsedové komisí budou mít nově odměnu 1 000 korun (dříve 1 700), jejich členové zůstávají bez odměn.
„Souhlasíme s tím, že by měl být člověk zaplacen za práci, kterou udělá, ale za pouhé členství ta odměna nemusí být až tak vysoká jako v předchozím období,“ zdůvodnil snížení odměn nový starosta.

Měsíční odměny pro neuvolněného starostu i neuvolněného místostarostu jsou určeny tabulkou a činí 43 432, respektive 39 089 korun.
Při souběhu funkcí bude neuvolněný zastupitel pobírat pouze vyšší z odměn.

Osadní výbor pro Rymani
Členy Osadního výboru pro Rymani (OVR) byli zvoleni:
Ing. Monika Umlášková (předsedkyně)
Mgr. Luboš Kožíšek
Magdaléna Mandáková
Ing. Jana Petáková
Ing. Zuzana Podepřelová

Podle Zákona o obcích může OVR předkládat Zastupitelstvu města Mníšek pod Brdy, radě a výborům návrhy týkající se rozvoje Rymaně a rozpočtu města. Dále se může vyjadřovat k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě k rozhodnutí, pokud se Rymaně týkají. Může se také vyjadřovat k připomínkám a podnětům předkládaným občany, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v Rymani, orgánům města.

Určení nového zastupitele pro Územní plán
Novým zastupitelem, který bude vykonávat funkci určeného zastupitele v procesech pořizování územně plánovací dokumentace a případných změn stávající územně plánovací dokumentace pro město, byl zvolen starosta Petr Digrin.

Převolení zástupců města v dobrovolných svazcích obcí
Posledním bodem programu bylo převolení zástupců města ve dvou dobrovolných svazcích obcí (DSO), kterých je Mníšek pod Brdy členem.
Do Dobrovolného svazku obcí Svazková škola pod Skalkou byla nově zvolena místostarostka Daniela Páterová.
Do Dobrovolného svazku obcí Technické služby Brdy a Hřebeny byl nově zvolen starosta Petr Digrin.
Do nových funkcí budou uvedeni na členských schůzích jednotlivých DSO, které by se měly konat ještě během listopadu.

Prvnímu zastupitelstvu přihlíželo v Pavilonu velké množství občanů, kteří si nenechali ujít závěrečný okamžik procesu, který odstartoval zářijovými volbami a vyvrcholil slibem nových zastupitelů a uvedením nové politické reprezentace do funkcí ve vedení města.

Závěrem starosta oznámil, že do konce roku 2022 by se mělo zasedání mníšeckého zastupitelstva konat ještě dvakrát.

Záznam z ustavujícícho zastupitelstva můžete sledovat na mníšeckém kanálu Youtube.

Na fotografii zleva: Markéta Nováková, Marie Šretrová, Petr Digrin, Michal Trkan a Radko Sáblík. Foto: Lenka Živná

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content