Výsledky jednání Krizového štábu města Mníšek pod Brdy – 4. 11.

Datum:  4. listopadu 2020 (17:00 – 17:30)

Místo konání:  on-line
Program:
1. Zhodnocení stávající situace v příspěvkových organizacích
2. Ochranné pomůcky a pomoc občanům
3. Výhled a doporučená opatření do konce roku 2020
4. Různé

1. Zhodnocení současné situace

Magdaléna Davis (starostka)
– Sdělila, že na základě dostupných dat a informací lze očekávat, že se do konce roku vládní opatření související s pandemií Covid-19 výrazně nezmění. Pravděpodobně tedy nelze počítat s vánočním programem v podobě, na jakou byli všichni doposud zvyklí.
– Požádala přítomné ředitelky škol, zástupce JSDH a poskytovatele internetového připojení o vyjádření k současné situaci.
– Požádala přítomné zástupkyně příspěvkových organizací, aby se vyjádřily k dostupnosti ochranných pomůcek a dezinfekcí. 

Petra Černá (ředitelka MŠ Nová 499)
– Ve škole se daří udržet plný provoz díky pochopení a spolupráci rodičů, momentálně totiž chybí 5 členů personálu.
– Do jedné třídy (dohromady je 5 tříd) dochází okolo 10 dětí.
– Byly provedeny testy u některých zaměstnanců a zatím se u některých z nich stále čeká na výsledek.
– Ochranné pomůcky a dezinfekce jsou k dispozici.

Michaela Pažoutová (ředitelka ZŠ Komenského 420)
– Poděkovala JSDH za dezinfekci tříd a jídelny ozonovým generátorem.
– Ve škole mají nyní dostatek dezinfekčních prostředků a ochranných pomůcek.
– Online výuka probíhá v pořádku.
– Počet nakažených žáků má bohužel vzrůstající tendenci.
– Poděkovala Městu a Domovu pro seniory Pod Skalkou za zajištění obědů pro děti zaměstnanců v IZS.

Tereza Středová (ředitelka Domova pro seniory Pod Skalkou)
– Odpovídá na dotaz od starostky na kapacitu obědů pro školu. Maximální kapacita obědů se pohybuje kolem 30, vše ale samozřejmě záleží na tom, zda neonemocní kuchaři.
– V domově se u personálu objevil jeden pozitivní případ, dobrou zprávou však je, že pracovnice nebyla ve styku s uživateli. Chválí disciplinovanost zaměstnanců domova, která přispívá k tomu, že situace v domově je nadále příznivá na rozdíl od některých podobných zařízení v okolí.
– Čeká na dodávku antigenních testů. Testovat se budou uživatelé i zaměstnanci každých 5 dnů. Paní ředitelka komunikovala s prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb a požádala ho, aby Asociace vyvinula tlak na Ministerstvo zdravotnictví, aby odpadla povinnost testovat uživatele. Uživatelé jsou teď v domovech uzavření a nesmí vycházet, hrozbou jsou zaměstnanci, kteří prostory Domova opouštějí.
– Ochranné prostředky jsou k dispozici, mají povinnost nosit respirátory FFP2. Kraj jich bohužel dodal málo, zásoba je tak na 7 dní, ale jsou s nimi v jednání a pokusí se nějaké další sehnat.
– V domově vznikl nový izolační prostor pro infikované uživatele.
– Požádá JSDH o dezinfekci některých prostor domova pomocí ozonového generátoru.

Markéta Kopalová (zástupkyně ředitelky ZŠ Komenského 886)
– Od pondělí 2. 11. 2020 probíhá distanční forma výuky, konkrétní forma vzdělávání byla konzultována a dohodnuta s rodiči žáků.
– Dezinfekci i ochranné pomůcky mají zatím k dispozici v dostatečném počtu.

Marie Šretrová (ředitelka MŠ 9. května, s krizovým štábem se spojila telefonicky)
– Zaměstnanci i děti jsou zatím dle jejich informací negativní. Docházka do MŠ je zhruba poloviční, ze 112 přihlášených dětí jich dochází přibližně 50.
– Požádala o další, větší balení dezinfekce, již se vyřizuje.

Josef Dvořák (velitel JSDH)
– Dezinfekce prostor pomocí ozonového generátoru proběhla ve škole, městské knihovně a bude se pokračovat v Domově pro Seniory Pod Skalkou.
– Odpovídá na dotaz od starostky ohledně kapacit. Kapacity jsou dostatečné, na JSDH je možné se bez problému obrátit.
– Dezinfekce Anti-Covid je k dispozici. 

Pavel Ježdík (Eurosignal)
– Momentálně jsou internetové kapacity vytíženy o 10 % více než během jarního nouzového stavu. Celková kapacita internetové sítě je v pořádku, neměl by se vyskytnout problém.
– Dotaz od starostky na proces pokládání a nová připojování optiky. Je to pomalejší, než se čekalo, ale práce pokračují dál.

Starostka poděkovala všem zástupcům organizací za to, jak dobře situaci zvládají.

2. Ochranné pomůcky a pomoc občanům

Městská policie (Petr Smorádek)
– MP policie chystá zprovoznění služby občanům v podobě zřízení nákupů, MP by měla být seniorům k dispozici v pondělí a ve středu.
– Na požádání bude MP vydávat ochranné pomůcky a desinfekci.

Starostka navrhla následující usnesení:
KŠ doporučuje městu obnovit pomoc občanům (nákupy, vydávání roušek a filtrů) zejména seniorům, držitelům průkazu ZTP a ZTP/P a osobám v karanténě.
Hlasování: 9-0-0
Usnesení bylo přijato.

3. Výhled a doporučená opatření do konce roku 2020
Magdalena Davis
– Předpoklad je, že do konce roku bude většina akcí omezených, to znamená, že nebude možné uspořádat žádné kulturní ani jiné společenské akce. Město uvažuje o přenesení vybraných akcí do online prostoru.
Michaela Pažoutová (ředitelka ZŠ Komenského 420)
– Navrhuje zvážit zřízení služby online psychologa. Za normálních okolností by nabídka školního psychologa, ale bohužel to v současné chvíli není možné.

4. Různé
Nikdo z přítomných neměl k tomuto bodu žádný příspěvek
Jednání ukončeno v 17:30

Přítomni:
Magdalena Davis, Anna Stachová, Petra Černá, Tereza Středová, Michaela Pažoutová, Markéta Kopalová, Pavel Ježdík, Josef Dvořák, Petr Smorádek, Luboš Kožíšek, Libor Kálmán

Datum příštího jednání:
Další jednání KŠ proběhne do čtrnácti dnů opět online formou.

Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D.
starostka

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content