Výsledky jednání Krizového štábu města Mníšek pod Brdy – 12.3.

!Vláda ČR na návrh ministr vnitra schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od čtvrtka 12.3. 2020 14:00 na dobu 30 dnů!
více informací najdete v článku na: ZprávyzMníšku

——————————————————————————————————————————————————

 

Krizový štáb města Mníšek pod Brdy (dále jen KŠ) na svém jednání dne 12.3. 2020 přijal následující preventivní opatření v souvislosti s koronavirem SARS-CoV-2.

Zasedání zastupitelstva (16.3.)
KŠ doporučuje občanům sledování jednání zastupitelstva prostřednictvím online kanálu města Mníšek pod Brdy na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-OQepkZIuUc

Město Mníšek pod Brdy dá veřejnosti k dispozici 2 mobilní čísla (konkrétní čísla zveřejní do pátku 13.3.), na které mohou volat své dotazy během Veřejné schůze a před každým hlasováním.

Mateřské školy
KŠ doporučuje rodičům, aby maximálně omezili návštěvu mateřských škol (dále jen MŠ) a nechali své děti doma.
Obě MŠ budou nadále fungovat v omezeném režimu pro nejnutnější případy.
V případě výskytu koronaviru na území Mníšku pod Brdy budou obě MŠ okamžitě uzavřeny.

Městský úřad Mníšek pod Brdy
KŠ doporučuje občanům, aby maximálně omezili svou návštěvu Městského úřadu Mníšek pod Brdy (dále jen MěÚ) pouze na nejnutnější případy, nebo své záležitosti, pokud možno řešili emailem a telefonicky.

Kulturní, sportovní a společenské akce
KŠ ruší s okamžitou platností všechny kulturní, sportovní a společenské akce, které organizuje město Mníšek pod Brdy a jsou naplánované do konce března 2020 (Vítání občánků, Noc s Andersenem). Zrušeny jsou také mníšecké trhy Najíme se (plánovány na 4.4.).
KŠ doporučuje všem organizátorům kulturních, sportovních a společenských akcí, aby zvážili pořádání těchto akcí a případně je raději přesunuli na pozdější termín.
KŠ doporučuje všem spolkům a zájmovým organizacím, aby zvážili konání svých pravidelných aktivit (tréninky, schůze apod.) a případně je raději přesunuli na pozdější termín.

Příští jednání KŠ se uskuteční operativně v případě aktuální potřeby, nejpozději však ve středu 18.3. od 17:00 v budově MěÚ.

——————————————————————————————-

termín konání: 12.3. 2020 (10:00-11:00)
místo konání: MěÚ Mníšek pod Brdy
přítomni: Mgr. Magdaléna Davis DiS, Ing. Dana Dalešická, Mgr. et Bc. Anna Stachová, Bc. Petr Smorádek, Věra Gvozdková, Libor Kálmán, Pavel Ježdík
omluveni: JUDr. Miroslav Vilimovský, Mgr. Jaroslav Vyskočil

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content