Výsledky březnového jednání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy

Ve středu 1. března 2023 se ve velkém sálu Pavilonu uskutečnilo první letošní zasedání mníšeckého zastupitelstva. Přítomno bylo 14 zastupitelů, jeden se z jednání pro nemoc omluvil.

Poděkování za dlouholetou činnost
Na začátku jednání zastupitelé poděkovali a rozloučili se s Mgr. Janem Voleským, který byl po dobu osmi let předsedou Přestupkové komise. Ve vedení komise skončil na vlastní žádost, aby se mohl v budoucnu věnovat advokacii. Odstupující předseda zejména ocenil přístup vedení města, které nemělo nikdy tendenci do výkonu jeho funkce zasahovat a vždy respektovalo nezávislost komise.
V nepřítomnosti bylo poděkováno také MUDr. Vladimíru Janečkovi (v době konání zastupitelstva měl operační den mimo Středočeský kraj), který v našem městě vykonával ortopedickou praxi po dobu 17 let (osobně mu bylo poděkováno o týden později). Dobrou zprávou je, že ortopedická ambulance v Mníšku pod Brdy nekončí, protože se odcházejícímu lékaři podařilo sehnat následovníka.

Dotace na retence srážkových vod
V rámci poskytnutých dotací bylo schváleno přijetí dotace na Retenci srážkových vod u Základní školy Komenského 420 ve výši 5 566 981,97 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy.
Naopak nebylo zastupiteli schváleno přijetí dotace na Retenci srážkových vod na náměstí F. X. Svobody (diskuzi na toto téma s uvedením argumentů PRO a PROTI byl věnován prostor v březnovém čísle Zpravodaje i na webových stránkách).
„Pro příští čtyři roky vidím priority našeho města jinde než řešit problémy, které nastanou až za 25, 30 let. Retenci na náměstí, se spolufinancováním ze strany města minimálně ve výši 5 milionů korun, považuji za neúměrné mrhání finančními prostředky. Není to věc, kterou bychom v tuhle chvíli měli řešit. Dotační tituly v této oblasti neskončí, ale budou pokračovat i dál a budou mnohem masivnější. Mou prioritou pro nadcházející období je obnovit majetek města a dostat ho do takového stavu, aby se co nejefektivněji využíval, to znamená obnovu stávajících sítí a komunikací,“ zdůvodnil svůj postoj při hlasování o přijetí dotace starosta Petr Digrin.

Další přijaté dotace
Mezi schválenými přijatými dotacemi byly dále například Dotace z Ministerstva vnitra z programu Podpora prevence kriminality na rozšíření městského kamerového dohledového systému ve výši 200 000 Kč nebo Dotace z Ministerstva životního prostředí na akci Vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro Zámecký rybník ve výši 293 523,61 Kč.

Darovací smlouva
Zastupitelé jednomyslně schválili dar ve výši 30 000 Kč společnosti Anthonea Musica s. r. o. za účelem pořádání 6. ročníku Festivalu Jakuba Jana Ryby. Jeden z koncertů v rámci letošního ročníku festivalu by se měl opět konat v mníšeckém kostele sv. Václava.

Zásady města pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury
Dalším bodem programu bylo schválení nových Zásad města pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury, které vytvořila advokátní kancelář Frank Bold Advokáti s. r. o. ve spolupráci s pracovní skupinou nominovanou na loňském zářijovém zastupitelstvu. Dosud platné Zásady, které byly přijaty v roce 2012 a naposledy byly doplňovány před pěti lety, již vyžadovaly komplexní aktualizaci.
Zásady stanovují výši spoluúčasti investora na zvýšených nákladech města na veřejnou infrastrukturu vyvolaných investičními záměry, řešení deficitů veřejné infrastruktury a veřejné vybavenosti a zajištění udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí a zájmů obyvatel.
Přílohou nových Zásad je i několik smluvních vzorů (Smlouva o investičním příspěvku, Plánovací smlouva, Smlouva o spolupráci nebo Memorandum o spolupráci), které při své činnosti ocení zejména pracovnice Stavebnímu úřadu.
Oproti dříve platným Zásadám vzrostla výše investičního příspěvku podle velikosti podlahové plochy, či počtu bytových jednotek o 25 % z důvodu dosavadní inflace a jeho výpočet do dalších let byl doplněn o inflační doložku. Nově také bude smlouvy s investory, v případě složitějších staveb zasahujících do infrastruktury města (jedná se o Smlouvy nebo Memoranda o spolupráci) nebo poskytnutých slev z investičního příspěvku, schvalovat nejenom rada města, ale půjdou až na jednání zastupitelstva.

Doplnění změn č. 1 Územního plánu
Zastupitelé dále schválili doplnění změn Územního plánu č. 1 o některé podstatné věci, které se ukázaly jako maximálně vhodné při řešení projektů budoucí Svazkové školy na Řevnické a Mateřské školy na Oboře.
K nejpodstatnější změně dochází v případě projektu mateřské školy, kde je vypuštěna podmínka, podle které by bylo možné odstranit stávající městskou budovu Na Oboře až po vybudování nového kulturního centra v jiné ploše k tomu určené. Vypuštění této podmínky je zcela zásadní pro získání územního rozhodnutí na výstavbu nové mateřské školy a s ním spojené dotace.

Další body jednání
Na programu dále bylo například schválení Smlouvy o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku pro Mníšeckou servisní, s. r. o. ve výši 200 000 Kč na financování přípravy dotační žádosti na realizaci projektu „Sanace – Mníšek pod Brdy – Halda, Bažantnice a okolí“, schválení Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem k projektu Operačního programu zaměstnanosti – MAS Hřebeny, z. s. nebo schválení Dohody o započtení pohledávek a finančním vypořádání mezi Římskokatolickou farností a městem Mníšek pod Brdy.

Záznam z březnového zastupitelstva můžete sledovat na bit.ly/YoutubeMnisek.

O termínu konání příštího jednání zastupitelstva bude veřejnost včas informována prostřednictvím komunikačních kanálů města.

Fotografie z jednání zastupitelů

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content