Ceny vodného a stočného pro rok 2022

Na programu jednání prosincového zastupitelstva bylo také schválení cenového návrhu vodného a stočného na rok 2022, předloženého společností 1. SčV, a.s.

Zatímco u vodného došlo, oproti minulému roku, ke snížení ceny, stočné naopak mírně zdraží. U vodného to je snížení o 3 %, u stočného navýšení o 3 %.
Nová cena byla stanovena expertním smluvním partnerem provozovatele vodovodů a kanalizací v našem městě a vychází z plánovaných nákladů na dodávku a čištění vody
a její předpokládané spotřeby v roce 2022.

 

Ceny vodného a stočného na rok 2022
vodné – cena za m3stočné – cena za m3
bez DPHs 10% DPHbez DPHs 10% DPH
50,11 Kč/m355,12 Kč/m339,84 Kč/m3 43,82 Kč/m3

Vodné – úhrada spotřebitele za odběr vody z veřejné vodovodní sítě.
Stočné – poplatek za odvedení odpadních vod veřejnou kanalizací, tj. za odvedení (odkanalizování) odpadní vody a její následné čištění.

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content