Vláda ČR zakazuje volný pohyb osob (s výjimkami) – od 22. 10.

Vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 do dne 3. listopadu 2020 do 23:59:

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

 1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu
  povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
 2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
 3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin,
  léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického
  zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých,
  zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních
  a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,
 4. cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu I/3 tohoto usnesení pro
  jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
 5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného
  doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
 6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného
  doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
  a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
  b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické
  činnosti,
  c) individuální duchovní péče a služby,
  d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
  e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
  f) veterinární péče,
 8. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam a cest do vlastních
  rekreačních objektů a pobytu v nich,
 9. cest za účelem vycestování z České republiky,
 10. účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova,
 11. cest zpět do místa svého bydliště;

II. nařizuje

 1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I tohoto usnesení,
 2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
 3.  pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou
  – členů domácnosti,
  – zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
  – osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
  – osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto
  činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
  – dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,

  a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné;

III. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že shromáždění se může účastnit
celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při
zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník
je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;

IV. doporučuje

 1. zaměstnavatelům
  a) využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou
  vykonávat v místě bydliště,
  b) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené
  v kolektivní smlouvě,
  c) omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,
 2. zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně
  2 metry (např. při nákupu),
 3. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,
 4. osobám zajišťujícím služby podle bodu I/7 tohoto usnesení omezit přímý kontakt se
  zákazníky;

Vládní usnesení je ke stažení ZDE:

Sdílejte na sociálních sítích

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content