Ve Stříbrné Lhotě se rozšiřuje silnice

Od pondělí 14. 9. 2020 probíhají stavební práce na rozšíření stávající asfaltové místní komunikace na šířku 5,5m v délce 128,5m, podél pozemků č. parc. 72/9, 72/10 a 56/7 v k. ú. Stříbrná Lhota.

Tento úsek komunikace bude po dobu výstavby označen svislým dopravním značením a značkou snížení rychlosti 30 km/h, silniční provoz bude sveden do jednoho obousměrného jízdního pruhu šířky 3,5 m.
Ukončení stavebních prací předpokládáme nejpozději do 30. 9. 2020.

Zhotovitelem je společnost Silnice Chmelíř, s.r.o.

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content