V Rymani dojde k přeložce vodovodního řadu

Město Mníšek pod Brdy a společnost NOVADUS s.r.o. oznamují zahájení přípravných a výkopových prací při realizaci stavby pod názvem „Přeložka vodovodního řadu k. ú. Rymaně-Višňovka“ v Rymani.

Termín prací je stanoven od 9. září do 25. října 2022

Umístění stavby je na pozemku parc. č. 2253/5, 2208/3 v k. ú. Mníšek pod Brdy a dále na pozemku 404/1, 404/3, 406 a 407/2 v k. ú. Rymaně.

Dopravní omezení
Provoz na silnici III/11627 a místních komunikacích v Rymani bude částečně omezen. Zhotovitel stavby zajistí dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu.

Stavbu bude provádět Radek Novák (tel.: 602 262 819), na kterého je možné se ohledně této stavby obrátit.

Ladislava Soukupová, Odbor správy majetku a investic MÚ Mníšek pod Brdy

situace stavby

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content