V knihovně se vtipkovalo jako v časech Protektorátu

První prosincové úterý  přijal pozvání do mníšecké městské knihovny badatel, mysteriolog a spisovatel Milan Zacha Kučera, který je zároveň kreativním ředitelem televizního kanálu CS Film.

Přijel sem se svou speciální přednáškou na téma Vtip a anekdota v Protektorátu Čechy a Morava, kterou si přišlo poslechnout 19 sedmáků z místní základní školy se svými pedagogy.
Během hodinového pořadu vyprávěl vtipy a zasazoval je do dobového kontextu. „Humorem si Češi ulevovali, aby vůbec přežili hrůzné období německé okupace,“ vysvětluje autor a dodává: „Vtip byl pro ně taková utajená terapie smíchem, která samozřejmě nemohla probíhat veřejně, protože za to se udávalo, sedělo i popravovalo.“
Nejčastějším námětem anekdoty bylo zesměšňování nacistických pohlavárů (většinou byl terčem kulhavý ministr propagandy Goebels), ironizování německých porážek na frontě, ale týkaly se také všeobecné drahoty a nedostatku potravin a jiného zboží. 
I když většina vtipů byla domácí provenience, přidal i pár zahraničních, např.:

Přijde německý voják v okupovaném Nizozemí do obchodu a se zdviženou pravicí pozdraví „Heil Hitler!“
Statečná prodavačka okamžitě reaguje: „Heil Rembrandt!“
„Co si to dovolujete?“ řve na ni Němec.
“Tak Rembrandt byl zase náš malíř,“ odpoví nebojácná Nizozemka.

Další povedený vtip, tentokrát domácího původu, se týkal uzavření vysokých škol v listopadu 1939, které bylo původně vyhlášeno „pouze“ na 3 roky.

„Víte proč nám Němci zavřeli vysoké školy?“
„Protože jsou kulturně tři roky za námi, tak aby nás dohnali.“

Na závěr autor promítl několik seznamovacích inzerátů z protektorátního tisku, které byly dílem oficiální propagandy. „Spokojení a finančně zajištění“ Češi, toho času totálně nasazeni na práce v Německu, v nich hledali české dívky k vážnému seznámení. Německá propaganda těmito inzeráty chtěla domácímu obyvatelstvu vnutit pocit, že mladí muži, odvlečení na otrocké práce do Německa, se tam mají báječně a téměř nic jim nechybí!

Zajímavá přednáška rozšířila školákům obzory a ukázala jim i jiné stránky historie 2. světové války, které v učebnicích nenajdou.

Libor Kálmán

Milan Zacha Kučera před svými posluchači

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content