Územní plán města lidi zajímá

Ukázalo se to i v rámci veřejného projednání návrhu územní plánu 17. října. Lidé měli možnost ptát se jeho zpracovatelů a formulovat své námitky k předloženému návrhu. Nejbouřlivější byla vystoupení některých přítomných obyvatel z lokality Štítek. Lhůta k podání námitek k tomuto návrhu skončí 24. října.

Nový návrh územního plánu Mníšku pod Brdy se ve své vizi rozvoje města opírá o demografickou prognózu počítající s tím, že v průběhu následujících 10-15 let se zvýší počet obyvatel města o zhruba dvanáct set, tedy z dnešních pěti a půl tisíc na šest tisíc sedm set. Jeho zpracovatelé proto počítají s 416 novými bytovými jednotkami (v podobě bytů a rodinných domů) a vedle ploch pro bydlení řeší i plochy pro sport, rekreaci, komerční využití, ale i pro krajinu.

Nejdůležitější změny, se kterými návrh počítá a které tým zpracovatelů návrhu při projednávání s veřejností představili, se týkají východní části města, kde jsou plánované nejen obytné plochy, ale i místa pro průmyslové a komerční využití. V jižní části města plán počítá s dokončením lokality Eden a lokality na Šibenci. Ve Stříbrné Lhotě pak s rozvojem hlavně jižní části, a to rozšířením občanské vybavenosti, plochami pro sport a rekreaci. V oblasti Rymaně se plánuje větší kompaktnost celé lokality.

Vlastníci se nechtějí nechat omezovat

V diskuzi někteří občané dali vědět, že mají obavy z rozšíření těžké výroby, které by nový územní plán mohl otevřít dveře. Značnou část ústně formulovaných námitek dále vznesli majitelé chat, jež podle prezentovaného návrhu nebudou smět přestavět na rodinné domky, protože stojí na menších pozemcích, než návrh stanovuje.

Problém vzbudila také možnost plánování staveb ve veřejném zájmu zčásti na soukromých pozemcích v případě, kdy město nemá dostatek vlastních ploch k tomu, aby plnilo svoje zákonné funkce. S takovou námitkou se ozval například majitel pozemku, přes který by měl vést podjezd k základní škole Komenského.

V oblasti Stříbrné Lhoty na tento problém lidé upozornili námitkou proti navržené komunikaci, která má řešit dopravní obslužnost, ale zčásti po soukromých pozemcích. Na podobnou věc upozornili občané i v souvislosti se zamýšlenou cyklotrasou na Kytín. A v obdobném duchu vstoupili do diskuse i obyvatelé Rymaně, kteří měli výhrady k rozšíření některých komunikací na úkor jejich zahrad proto, aby někdy v budoucnu kapacitně vyhovovaly plánované výstavbě rodinných domků. Ptali se také na to, jak budou ochráněny zájmy vlastníků v sousedství plochy, která má být využita pro sportoviště.

Lokalita Štítek bude k bydlení nebo jen k rekreaci?

Jako palčivé téma se v diskusi ukázalo řešení lokality Štítek. Návrh územního plánu počítá sice se zrušením stávající stavební uzávěry, ale umožní zde stavět pouze stavby určené k rekreaci. Vlastníci se ale nechali slyšet, že tady chtějí mít nemovitosti k trvalému bydlení. Po bouřlivé diskusi vznikla dohoda, že se město v kolegiu se svojí komisí pro územní plán a rozvoj sejde s vlastníky z této lokality ke vzájemnému jednání.

Zastupitel Pavel Jeřábek zde oznámil, že pokud sežene potřebných 200 podpisů od svých spoluobčanů, rád by se ujal role veřejného zástupce, která by umožnila podávat věcné námitky, na nichž se shodnou, i lidem, kteří v Mníšku nevlastní nemovitosti dotčené návrhem územního plánu.

Proces územního plánování, který začíná odsouhlasením záměru zastupitelů pořídit nový územní plán, je složitý. Veřejnost měla možnost do něj vstoupit podáním svých připomínek už v průběhu dvouměsíční lhůty, která běžela od okamžiku zveřejnění dokumentace na přelomu roku 2014/2015. Tehdy se jich sešly zhruba tři stovky prostřednictvím přibližně sedmdesáti podání. Podstatné úpravy, které lidé navrhnout nyní, v rámci sedmidenní lhůty po veřejném projednání ze dne 17. října, zpracovatelé do návrhu územního plánu opět zanesou a projednají s občany na budoucím veřejném projednávání. Na místě byl k dispozici formulář k podání námitek, které mohli vznést majitelé i v případě, že se netýkají sousedního pozemku (ten je v současné době i na webu města).

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content