Úřad práce ČR nabízí pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií

Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a nemáte dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc.
Může Vám pomoci s náklady na bydlení, a to prostřednictvím těchto dávek:

Příspěvek na bydlení
Primární pomoc státu určená těm, kteří mají kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydlení. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník, nájemce nebo podnájemce bytu či domu, jestliže 30 %
(v Praze 35 %) příjmů nestačí na zaplacení nájmu a nákladů souvisejících s bydlením.
Pro rok 2022 má nárok na příspěvek na bydlení také vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci,
který ji užívá k trvalému bydlení.
Více informací naleznete na PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ.

Doplatek na bydlení
Tato dávka pomoci v hmotné nouzi pomáhá tehdy, když příjmy rodiny či jednotlivce nestačí ani po přiznání příspěvku na bydlení na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících s bydlením (tj. nájem, služby spojené s bydlením a náklady za dodávky energií). Výše doplatku na bydlení ÚP ČR stanoví tak,
aby domácnosti po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala částka na živobytí.
Více informací naleznete na DOPLATEK NA BYDLENÍ.

Mimořádná okamžitá pomoc
Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci Vám může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout ji bezprostředně. Například se může jednat
o situace spojené s finančními problémy v důsledku úhrady nedoplatku za vyúčtované energie.
Více informací naleznete na MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC.

Komplexní informace jsou k dispozici na S RŮSTEM CEN ZA ENERGIE MŮŽEME POMOCI.
Pokud potřebujete pomoc s vyplněním žádosti o nepojistné sociální dávky, obraťte se na Call centrum
ÚP ČR na tel. číslo: 800 77 99 00 (bezplatná linka) nebo na callcentrum@uradprace.cz. Vyplněné
žádosti můžete podat elektronicky (přes Identitu občana, datovou schránkou nebo s uznávaným elektronickým podpisem), zaslat poštou či doručit osobně na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR.

Máte-li dotazy vztahující se k dávkové pomoci v souvislosti se zvýšenými cenami energií, obraťte se
na zaměstnance Úřadu práce ČR osobně na nejbližším kontaktním pracovišti v místě vašeho bydliště
nebo volejte na speciální linku: 950 180 070.

 

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content