Únorové Slovo starostky

Vážení a milí spoluobcané,
v poslední době se na několika on-line fórech a veřejných setkáních objevily diskuze k návrhu seniorského bydlení společnosti Ambeat v Řevnické ulici, které často obsahují různé kombinace informací a dezinformací. Rozhodla jsem se proto uvést na pravou míru některé skutečnosti, a předejít tak dalším zbytečným fámám a spekulacím.

Návrh seniorského bydlení je soukromý projekt na soukromých pozemcích, který se však neobejde bez spolupráce s městem, které si proto může stanovit jasné rámcové podmínky pro jeho realizaci. Na druhou stranu nelze očekávat, že by si město mohlo diktovat každý jednotlivý aspekt projektu až do posledního detailu. Důležité je hlavně to, aby projekt byl v souladu se strategickými záměry města a smluvně nastavil takové podmínky, které pro něj budou přínosem. O to také nyní jde při vyjednávání podoby plánovací smlouvy mezi městem a investorem. V principu se jedná o dvě hlavní roviny. Zaprvé dlouhodobě zajistit potřebné služby pro konkrétní skupiny obyvatel, za druhé obnovu a rozšíření infrastruktury. Výsledek nedávné demografické studie ukázal, že kategorie seniorů v Mníšku pod Brdy i v celém regionu roste. S tím se pojí nutnost zajistit jak sociální služby, tak ubytovacích zařízení, pro které ale město již nemá volné kapacity. Je proto důležité plánovat a hledat na tuto situaci řešení, včetně možnosti spolupracovar se soukromým subjektem. Jinak by se mohla opakovat podobná situace jako před pár lety ve školství, kdy bývalé vedení města místo nové školy vsadilo na přístavbu školního pavilonu, aby se pak pouhé dva roky po kolaudaci ukázalo, že je kapacitně nedostatečný. Co se týče roviny obnovy nebo posílení infrastruktury v dané lokalitě, tedy např. vodovodu, kanalizace, silnic a chodníků, podstatou dohody s investorem musí být hlavně to, aby vznikla nejen pro jeho projekt, ale i pro stávající obyvatele a jejich současné či budoucí potřeby. Bez zajímavosti není ani skutečnost, že město vlastní v blízkosti lokality rozvojové pozemky, které by se mu rozšířením infrastruktury zhodnotily.

Na závěr bych ráda vyvrátila spekulace o tom, že město snad pro investora jakýmsi podloudným způsobem změnilo územní plán. K ničemu takovému samozřejmě nedošlo. Současný územní plán byl řádně projednán v souladu se zákonem a schválen na zastupitelstvu města v roce 2019, dva roky před tím, než současný investor město s projektem oslovil. Na posledním zastupitelstvu v lednu 2022 rozhodlo zastupitelstvo města o pořízení Změny č. 1 územního plánu, což je zákonem stanovený a nutný krok pro zahájení procesu, nikoliv jeho schválení. Návrh na změnu územní rezervy na zastavitelnou plochu občanské vybavenosti na pozemku společnosti Ambeat je jednou z 27 navržených změn. Vhodnost a rozsah navržených změn budou teprve v rámci procesu pořizování změny územního plánu bod po bodu prověřeny kvalifi kovanými urbanisty a následně řádně projednány s veřejností, jak to ukládá zákon.

Přeji vám krásný, dezinformacemi nezaplevelený únor.

Magdalena Davis

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content