U letošních maturitních a závěrečných zkoušek dochází ke změnám

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR zveřejnilo informace o tom, jak budou letos vypadat maturitní a závěrečné zkoušky na středních školách a absolutoria na vyšších odborných školách a konzervatořích.

Prodloužení času u didaktických testů
U didaktických testů bude navýšen čas na jejich vypracování o 10 minut u českého a cizího jazyka a o 15 minut u matematiky. Konkrétně tak budou mít žáci na vypracování DT z ČJ 85 minut, z cizího jazyka 110 minut a matematiky 135 minut. U výběrové zkoušky Matematika rozšiřující zůstává čas nezměněn.

U prvomatirantů zrušeny písemné práce z Čj a  cizího jazyka
V rámci profilové části maturity, kam od letošního roku spadají písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, byly zrušeny písemné (slohové) práce. Týká se to žáků, kteří byli letos a vloni prvomaturanty.
Pro žáky, kteří v rámci svého prvního řádného termínu v minulosti slohové práce konali, nebo je konat měli, se slohové práce neruší a budou je konat i letos.
Ústní zkoušky zůstávají povinné pro všechny.

Prodlouženo období konání zkoušek
Důvodem je, aby se studenti po návratu do škol mohli soustředit a dohnat oblast praktického vyučování či praktických předmětů.

  • Didaktické testy: 3. – 7. května
  • Školní části maturit: 16. května – 10. června
  • Profilové část maturit (termín prodloužení): do 25. června
  • Opravné zkoušky pro maturanty pomáhající s epidemií: červen
  • Praktické zkoušky (termín prodloužen): do 27. srpna

Více informací najdete na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

 

ČR.

Sdílejte na sociálních sítích

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content