Svatováclavský koncert vzdá poctu Antonínu Dvořákovi

V úterý 28. září 2021 se v mníšeckém kostele sv. Václava koná od 18 hodin Svatováclavský koncert u příležitosti 180. výročí narození skladatele Antonína Dvořáka.

Téma koncertu, uvedení děl Antonína Dvořáka (1841-1904), nebylo zvoleno náhodou. Dne 8. září jsme si připomněli 180. výročí narození tohoto slavného české skladatele a podle informací uváděných o mníšeckém kostelu, měl při své jedné návštěvě Mníšku dokonce zahrát na místní varhany!
Zazní výběr z Biblických písní, slavné Largo, Klid lesa, ale i méně známé, avšak velmi půvabné skladby pro koncertující instrumentální obsazení. 
Jan Kalfus bude hrát na místní varhany, ale přiveze si přiveze také harmonium, na které bude společně zahrána i jedna skladba dole před lavicemi. Budou se střídat vstupy zdola i z kůru, což bude pro posluchače pestřejší.
Koncert s Dvořákovou hudbou bude symbolicky zahájen Michnovou písní ke svatému Václavu a zakončen slavným Svatováclavským chorálem, který si budou za doprovodu varhan moci zazpívat i všichni posluchači.

Vystoupí:
Jan Kalfus – varhany, harmonium
Jaroslav Novák – tenor
Lucie Sedláková Hůlová – housle
Pavel Hůla – housle
Martin Sedlák – violoncello

Během koncertu se můžete zaposlouchat do následujcích skladeb:

Adam Václav Michna z Otradovic (1600-1676): O svatém Václavu, patronu a dědici českém

Antonín Dvořák:
Preludium D dur pro varhany
Klid lesa op. 68 pro violoncello a varhany
Biblické písně op. 99 (výběr): 4. Hospodin jest můj pastýř, 5. Bože! Bože! Píseň novou, 10. Zpívejte Hospodinu píseň novou.
Largo z Novosvětské symfonie v úpravě pro housle a varhany
Hymnus ad Laudes in Festo SS. Trinitatis
Drobnosti op. 75a pro dvoje housle a violoncello
Cavatina
Romance
Maličkosti op. 47 pro dvoje housle, violoncello a harmonium
Allegretto scherzando
Tempo di menueto (Grazioso)
Allegretto scherzando
Canon. Andante con moto
Poco Allegro

Svatováclavský chorál (kancionál 830)

Vstupné je dobrovolné.

Představení interpretů:

JAN KALFUS začal studovat hru na varhany u svého otce, pak pokračoval u Jaroslavy Potměšilové a Jiřího Ropka na Pražské konzervatoři a dále u Jana Hory na Akademii múzických umění v Praze. V letech 1982-83 studoval u Viktora Lukase na Musikhochschule v Kolíně nad Rýnem.
Na varhanní soutěži Pražského jara v roce 1984 získal Jan Kalfus titul laureáta. Předtím již byl oceněn diplomy na soutěžích v Linci, Lipsku a v Brně.
Samostatně koncertuje doma i v zahraničí od roku 1979 a během své koncertní dráhy vystoupil ve většině evropských států, v Jihoafrické republice, Mexiku, USA, Koreji, Japonsku, Novém Zélandu a Austrálii.
Jan Kalfus často spolupracuje s významnými soubory a orchestry např. Kühnův dětský sbor, Schola gregoriana Pragensis, Česká filharmonie a Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Stejně tak je i vyhledávaným partnerem sólistů např. Roman Janál, Yvona Škvárová a další.
V roce 1994 Jan Kalfus společně s Pavlem Kudeláskem a Pavlem Vernerem založil Stamicovo trio (housle, violoncello a cembalo), které se věnuje interpretaci převážně skladeb barokních mistrů.
Od roku 1988 je Jan Kalfus pedagogem na varhanním oddělení Pražské konzervatoře a současně působí jako varhaník na Karlově univerzitě v Praze.
Jan Kalfus je zakládajícím členem Společnosti pro duchovní hudbu.
Ve svém repertoáru má díla od baroka až po soudobou hudbu, zvláště pak díla českých skladatelů.

 

Tenorista JAROSLAV NOVÁK, rodák z nedaleké Líšnice, je členem Kühnova smíšeného sboru. Během své pěvecké kariéry procestoval kromě zemí Evropy také Čínu, Japonsko, Izrael, Jordánsko a další. Na domácí scéně účinkuje v Opeře Národního divadla v Praze a hostuje u Pražského filharmonického sboru.

 

Houslistka LUCIE SEDLÁKOVÁ HŮLOVÁ je absolventkou Konzervatoře v Praze a hudební fakulty AMU. Na svém kontě má řadu úspěšných sólových vystoupení s orchestry i s různými partnery v komorní hře. V roce 2004 se například s velkým úspěchem představila jako sólistka Plzeňské filharmonie s dirigentem Jiřím Malátem na turné v USA (Dvořákův Houslový koncert). Se svým manželem, violoncellistou Martinem Sedlákem tvoří České smyčcové duo a společně s klavíristkou Veronikou Böhmovou hrají v klavírním triu Kinsky Trio Prague. Je sólistkou a členkou komorního orchestru Praga Camerata. Několik sezón působila v mládežnických orchestrech (Orchestr Evropské unie, UBS Verbier Festival Orchestra), kde spolupracovala s nejslavnějšími světovými dirigenty a sólisty. Se všemi těmito soubory absolvovala již stovky koncertů po celém světě v nejslavnějších koncertních síních a natočila několik CD.
Zabývá se také autentickou interpretací staré hudby. V této oblasti spolupracuje s renomovanými soubory (např. Musica Florea, Capella Regia, Capella Ornamentata aj.) a sólisty. V roce 2020 spolu s Jaroslavem Tůmou nahráli kompletní cyklus Biberových Růžencových sonát v původních skordaturách a na dobové nástroje na 2CD pro vydavatelství ARTA, které bylo co do dramaturgického přínosu v časopisu Harmonie označeno dokonce jako „nejlepší český houslový projekt roku 2020.“

 

Houslista PAVEL HŮLA je respektovaným sólistou a komorním hráčem. V letech 1975 – 2010 byl primáriem Kocianova kvarteta, poté v letech 2010 – 2015 primáriem Pražákova kvarteta. S Kocianovým kvartetem absolvoval přes 3200 koncertů ve třiceti třech zemích světa a nahrál pět desítek CD (pro firmy Supraphon, Denon, Orfeo a Praga Digitals). Jako sólista vystupoval Pavel Hůla s našimi předními orchestry, mj. i s Českou filharmonií za řízení Václava Neumanna. Od roku 2001 je Pavel Hůla uměleckým vedoucím komorního orchestru Praga Camerata. V té souvislosti se stále častěji věnuje i dirigování. Od roku 2006 působí pedagogicky na pražské AMU a je lektorem řady mezinárodních kurzů. Je též zván do porot mezinárodních soutěží. Od roku 2009 je předsedou poroty Mezinárodní Kocianovy houslové soutěže v Ústí nad Orlicí.

 

Violoncellista MARTIN SEDLÁK je absolventem Konzervatoře v Praze a hudební fakulty AMU. Má za sebou řadu mistrovských kurzů u významných violoncellistů naší doby jako jsou M. Mlejnik, E. Arizcuren, T. Kühne, M. Perényi a M. Rostropovič. M. Rostropovič o něm řekl,: „Je to cellista, který dokonale ovládá svůj nástroj“. V roce 1996 se stal laureátem Mezinárodní violoncellové soutěže v Liezenu v Rakousku (2. cena) a semifinalistou Mezinárodní violoncellové soutěže Dr. Luise Sigalla v Chile. V roce 1997 zvítězil v soutěži Nadace Bohuslava Martinů v Praze (1. cena) a současně získal zvláštní cenu za nejlepší provedení skladby B. Martinů. V roce 1998 byl zařazen jako sólista na prestižní listinu mladých Českého hudebního fondu.
Martin Sedlák je kromě sólové hry také vyhledávaným komorním hráčem. Je členem Českého smyčcového dua s houslistkou Lucií Hůlovou, klavírního tria Kinsky Trio Prague a také členem a sólistou komorního orchestru Praga Camerata. Spolupracuje také s jazzovým triem v projektu “Grand Tango”. Jako sólista a komorní hráč vystupoval téměř ve všech státech Evropy, ale také v Mexiku, Chile, Argentině, Rusku, Jordánsku, Sýrii, Egyptě, Seychelských ostrovech, Japonsku, Koreji, USA a Kanadě. Na svém kontě má již řadu nahrávek na CD i pro Český rozhlas.
Od roku 2001 do roku 2003 byl členem a také koncertním mistrem UBS Verbier Festival Orchestra vedeného Jamesem Levinem, a v letech 2005-7 UBS Verbier Chamber Orchestra. S těmito tělesy koncertoval v nejprestižnějších koncertních síních po celém světě, proslulou Carnegie Hall v New Yorku nevyjímaje. Spolupracoval dva roky se světoznámým houslistou Maximem Vengerovem. V rámci celosvětového turné s ním vystoupil například v Carnegie Hall New York, Musicverain Wien, Concertgebouw Amsterdam, Royal Albert Hall London, Tokyo Opera City a jinde.

Sdílejte na sociálních sítích

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content