Stavba vodovodu a splaškové kanalizace v Severní ulici

Společnost Novadus, spol. s.r.o. zahájila práce na stavbě vodovodu a splaškové kanalizace pro 4RD v ulici Severní, k. ú. Rymaně, Mníšek pod Brdy.

Stavba bude sloužit k zásobování vodou a odvedení komunálních splaškových vod čtyř rodinných domů plánovaných v dané lokalitě.

V průběhu stavby dojde dočasně ke zhoršení životního prostředí v lokalitě, a to provozem stavebních mechanizmů a vlivem zvýšené frekvence těžké dopravy při transportu stavebních materiálů a výkopku, kdy bude zvýšena prašnost a hladina hluku.

Spolu s dodavatelskou společností se budeme snažit o minimalizaci těchto negativních vlivů a zkrácení doby výstavby na minimum.
Nejzazším termínem dokončení stavby je listopad 2020.

Katastrální situační výkres

 

Výkopové práce v ulici

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content