Sňateční obřady budou mít nanejvýš 30 účastníků – od 19. 10.

V návaznosti na vyhlášený nouzový stav (od 5. 10. 2020 na dobu 30 dnů) přijala vláda dne 12. října 2020 usnesení o přijetí krizového opatření, které se dotýká i konání sňatečných obřadů a prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství.

Na základě tohoto usnesení vlády dochází od 19. října 2020 k omezení počtu účastníků sňatečných obřadů a přijímání prohlášení o uzavření registrovaného partnerství na 30 osob.
Do tohoto počtu se započítávají i snoubenci, oddávající, matrikář a tlumočník účastnící se obřadu v zákonem stanovených případech.

Hygienická opatření:
Osoby účastnící se sňatečného obřadu nejsou povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének (rouška apod.). Jejich nošení je ale DOPORUČENO.

V případě, kdy se osoby účastnící sňatečného obřadu pohybují po vnitřních prostorách veřejných budov mimo přímou účast na samotném obřadu, mají povinnost roušky nosit.

Je nezbytné dodržovat hygienu rukou. Podání ruky ke gratulaci je možné pouze po vzájemné dohodě všech dotčených osob. V případě podání rukou je následně nutno je dezinfikovat.

Více informací najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

 

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content