Skvělá zpráva: 16,8 milionu pro Mníšek

Město Mníšek pod Brdy získalo dvě dotace ze Státního fondu životního prostředí v celkové hodnotě 16,8 milionu korun. Celkové náklady na vybudování nádrží jsou 21,9 mil. Kč, dotace z nich tak pokryjí bezmála 77 %. První z nich (5,6 mil. Kč) je na vybudování retenčních nádrží pro využití dešťových vod v okolí Základní školy Komenského 420. Druhá dotace (11,2 mil. Kč) je na vybudování retenční nádrže pro využití dešťových vod z náměstí F.X. Svobody.
Nádrže budou do budoucna významné pro zálivku městské zeleně, v důsledku prohlubující se klimatické změny lze totiž očekávat čím dál extrémnější výkyvy počasí a dlouhá období sucha bude nutné kompenzovat ze zachycené vody během náhlých přívalových dešťů. Retenční nádrž na náměstí F.X. Svobody bude navíc plnit dvě další důležité funkce: jednak zadrží srážkovou vodu, která v současnosti odtéká do společné kanalizace a v případě velkých dešťů vyráží kanalizační poklopy a vyplavuje městskou čistírnu odpadních vod, a jednak do ní bude svedena voda z jižní části střechy kostela, čímž se výrazně odvodní okolí kostela a zlepší stav podmáčené kostelní zdi.

Magdalena Davis, starostka

 

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content