Rozpočet města na rok 2023 je připravený. Co byste rádi změnili?

Obce získávají finanční prostředky od státu prostřednictvím klíče, který se nazývá „rozpočtové určení daní“. Dalšími příjmy jsou daň z nemovitých věcí, poplatky a podobně.

Dotace
Město nadále usiluje o získání dotačních prostředků a léta 2021-2027 jsou novým dotačním obdobím. Mnohé dotační tituly se začínají teprve rozbíhat a nebudou končit v roce 2027, ale o dva roky později.

Zaměstnanci finančního odboru města i členové finančního výboru průběžně sledují vývoj příjmů i výdajů. Oba týmy mohly ke konci října vyjádřit spokojenost s příjmovou stránkou rozpočtu, která byla plněna na 96 %. Čerpání výdajové stránky rozpočtu bylo plněno na 59 %. U výdajů je třeba upozornit, že do konce roku vzrostou ještě o dodělávané akce, pořádané kulturní akce, mzdy atd.

Co se v roce 2022 podařilo dokončit nebo se tomu blíží?
V roce 2022 bylo mnoho plánovaných akcí, zejména oprav a investic, odloženo.
Přesto se podařilo dokončit, nebo přiblížit realizaci např: opravu komunikace Lhotecká (1. etapa), úpravu komunikace U Kolejí, opravu Bojovského můstku vč. vodovodu a kanalizace. Z přeložek vodovodních řadů můžeme jmenovat např. v Lipkách, Rymaně – Višňovka, nový vodovodní řad byl vybudován Na Madlenkách. Veřejné osvětlení se rozšířilo v ul. Pod Lesem, Jana Šťastného, Nádražní (k autobusové zastávce) a Rymani. Ve zdravotním středisku pro dospělé byl instalován schodolez. V Domově pro seniory Pod Skalkou byly opravené balkony a je připravený projekt na EPS. Budova městského úřadu se dočkala sanace střechy a také úpravy hlavního vstupu. V domě č.p. 555 byla provedena oprava stoupaček, koupelny a byl u hlavního vchodu instalovaný elektromagnetický zámek. Na Hřbitově byla provedena 3. etapa revitalizace. Byl vypracovaný digitální povodňový plán s elektrocentrálou. V současné době probíhá v ul. V Zahrádkách pokládka vodovodu a kanalizace. V Penzionu Rymaně se nyní opravuje terasa.

Sestavování rozpočtu na rok 2023 bylo letos složitější než v letech minulých. Důvodem byly komunální volby a změna vedení města. Nové vedení má v rozpočtu některé zcela jiné priority, než mělo vedení předchozí. „Spojovacím můstkem“ se stala vedoucí Finančního odboru Ing. Iva Dupalová, která vždy dodávala relevantní informace a podklady, za což jí patří velký dík.

Rozpočet na rok 2023 je navržen jako schodkový. Plánují se:

 • Příjmy: 157 324 000 Kč
 • Výdaje: 186 535 000 Kč *
 • Splátka úvěru: 3 658 000 Kč
 • Schodek: 32 869 000 Kč

 

Schodek bude krytý z finanční rezervy města. Na účtech města se předpokládají zůstatky ke konci roku 2022 ve výši cca 90 milionů Kč. Zůstatek úvěru k 31. 12. 2022 (po zaplacení všech splátek za letošní rok) bude činit 26 209 541 Kč.

V příjmech nejsou zapojené dotace na volby, na rybníky, kde není podepsaná smlouva, dotace na bolševník, dotace na operační program zaměstnanost.

Do rozpočtu 2023 bylo zařazeno např.:

 • Zateplení budov č.p. 519 (zdravotní středisko) a č.p. 555 – jsou prioritou
 • Bažantnice – likvidace staré ekologické zátěže – je prioritou
 • 2. etapa opravy ul. Lhotecká (Kvíkalka – Staré sídliště)
 • Rekonstrukce ul. Na Oboře (1. etapa)
 • Přístavba ZUŠ
 • Zateplení a fotovoltaika na zdravotním středisku pro dospělé (Komenského 886)
 • Výměna oken v budově městského úřadu
 • Nové elektrické rozvody v okálu (ul. Komenského)
 • Zámková dlažba na chodníku V Lipkách
 • Provizorní úprava ul. Řevnická, než se začne stavět svazková škola
 • a mnoho dalších

 

Na tvorbě rozpočtu se podílelo mnoho zaměstnanců úřadu, kteří připravovali podpůrné rozpočty za jednotlivé odbory. Materiály zaslaly také všechny příspěvkové organizace města. Vše projednávala Rada města a Finanční výbor.
* Po jednání FV následovala schůzka všech zastupitelů, na níž byl rozpočet navýšen o dalších 250 tisíc Kč.

Na základě výše předložených podkladů a projednáních doporučuje Finanční výbor zastupitelstvu města, aby na svém zasedání konečný návrh rozpočtu na rok 2023 schválilo. Taktéž doporučuje ke schválení střednědobý rozpočtový výhled na období 2024-2025.

Nyní jsme pro vás připravili možnost seznámit se s návrhem rozpočtu města Mníšek pod Brdy, který by se měl projednávat a schvalovat na zasedání zastupitelstva 14. prosince 2022.

Do té doby si můžete návrh prohlédnout, kontaktovat vedení města se svými dotazy, či předložit své návrhy. Totéž můžete učinit ještě přímo na zasedání zastupitelstva před hlasováním o rozpočtu.

Odkazy na dokumenty, které jsou vyvěšené na úřední desce, přinášíme zde:

Návrh rozpočtu města Mníšek pod Brdy na rok 2023

Střednědobý rozpočtový výhled na období 2024-2025

 

se souhlasem členů FV připravil Eduard Navara

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content