Rozpočet města na rok 2020 schválen

Zde zadejte text

Na svém posledním loňském zasedání (16.12. 2019) schválili mníšečtí zastupitelé schodkový rozpočet na rok 2020 a to většinou hlasů (8 bylo PRO, 3 PROTI a 3 SE ZDRŽELI).

Rozpočet na rok 2020 zajišťuje běžný chod správy a údržby města, údržbu majetku, chod městského úřadu, příspěvkových organizací, zajištění bezpečnosti a pořádku a finančních plnění úvěrů a úroků dle splátkových kalendářů a plnění povinností z dříve uzavřených smluv. Dále finančně podporuje činnosti, které jsou nutné pro budoucí rozvoj města: tvorbu strategického a akčního plánu, projekční činnosti v oblasti realizovaných investic (MěÚ, zdravotní středisko, Domov pro seniory Pod Skalkou, školní jídelna), inženýring a projekci přípravy investičních akcí a rekonstrukcí (MěÚ, komunikace, Bažantnice, zdravotní středisko, školní jídelna, Domov pro seniory Pod Skalkou atd.).

Mezi další priority patří opravy komunikací, nutné opravy majetku města, opravy a údržby rybníků. Další investice a opravy jsou podpořeny v menším rozsahu a jsou rozloženy do jednotlivých let. Zbývající akce budou do rozpočtu zařazeny formou rozpočtových opatření v závislosti na vývoji příjmové strany rozpočtu (dotace). Mezi tyto projekty patří zateplení objektů města a nákup nového dopravního prostředku (zn. Multicar).

V příjmové části rozpočtu nejsou zapojeny příjmy, které mohou vzniknout z přijatých dotací (nebylo zatím vydáno rozhodnutí nebo nebyla podepsána smlouva), eventuálně z ostatních příjmů města, které se nerozpočtují. Realizace parkourového hřiště u základní školy se přesouvá z roku 2019 a je řešena částečně z dotace. V případě navýšení příjmové stránky rozpočtu budou prostředky prioritně směřovány do výstavby budovy MěÚ.

Rozpočet na rok 2020 najdete na Úřední desce v sekci Odbor finanční.

Sdílejte na sociálních sítích

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content