Rada města Mníšek pod Brdy vyhlásila výběrové řízení na ředitele/ředitelku Domova pro seniory Pod Skalkou

Rada města Mníšek pod Brdy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce
ředitel/ředitelka příspěvkové organizace
Domov pro seniory pod Skalkou.

Ředitele/ředitelku příspěvkové organizace Domov pro seniory pod Skalkou jmenuje do funkce Rada města Mníšek pod Brdy na dobu neurčitou. Předpokládaný termín nástupu je 1. 12. 2020.

Platové zařazení: 11. platová třída podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Místo výkonu práce: Mníšek pod Brdy.

Požadavky na uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání (udělení výjimky je možné pouze dle § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.),
 • manažerské schopnosti, časová flexibilita,
 • praxe ve výkonné řídící pozici v zařízení sociální péče,
 • znalost problematiky registrovaných sociálních služeb,
 • znalost problematiky řízení a ekonomiky příspěvkových organizací,
 • znalost dotační a projektové problematiky,
 • velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC,
 • řidičský průkaz sk. B,
 • morální a občanská bezúhonnost, důraz na etické jednání.


Náležitosti přihlášky:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonický a emailový kontakt, datum a podpis uchazeče.


K přihlášce je nutné připojit:

 • strukturovaný životopis,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším vzdělání,
 • koncepci rozvoje a řízení příspěvkové organizace Domov pro seniory pod Skalkou v Mníšku pod Brdy,
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • osvědčení podle ustanovení § 2 a § 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení), předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.


Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději dne 14. 10. 2020 do 11:30 hodin.
Místo a způsob podání přihlášky: přihlášku přijímá podatelna městského úřadu, je možné ji podat osobně, nebo zaslat písemně tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do termínu lhůty pro podání přihlášek s požadovanými doklady na adrese:

Městský úřad Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
Obálku označte slovy „VŘ ředitel příspěvkové organizace – neotevírat“.


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Ke stažení je k dispozici ZDE.

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content