Rada města Mníšek pod Brdy vyhlásila výběrové řízení na ředitele/ředitelku Domova pro seniory Pod Skalkou

Rada města Mníšek pod Brdy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce
ředitel/ředitelka příspěvkové organizace
Domov pro seniory pod Skalkou.

Ředitele/ředitelku příspěvkové organizace Domov pro seniory pod Skalkou jmenuje do funkce Rada města Mníšek pod Brdy na dobu neurčitou. Předpokládaný termín nástupu je 1. 12. 2020.

Platové zařazení: 11. platová třída podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Místo výkonu práce: Mníšek pod Brdy.

Požadavky na uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání (udělení výjimky je možné pouze dle § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.),
 • manažerské schopnosti, časová flexibilita,
 • praxe ve výkonné řídící pozici v zařízení sociální péče,
 • znalost problematiky registrovaných sociálních služeb,
 • znalost problematiky řízení a ekonomiky příspěvkových organizací,
 • znalost dotační a projektové problematiky,
 • velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC,
 • řidičský průkaz sk. B,
 • morální a občanská bezúhonnost, důraz na etické jednání.


Náležitosti přihlášky:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonický a emailový kontakt, datum a podpis uchazeče.


K přihlášce je nutné připojit:

 • strukturovaný životopis,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším vzdělání,
 • koncepci rozvoje a řízení příspěvkové organizace Domov pro seniory pod Skalkou v Mníšku pod Brdy,
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • osvědčení podle ustanovení § 2 a § 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení), předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.


Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději dne 14. 10. 2020 do 11:30 hodin.
Místo a způsob podání přihlášky: přihlášku přijímá podatelna městského úřadu, je možné ji podat osobně, nebo zaslat písemně tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do termínu lhůty pro podání přihlášek s požadovanými doklady na adrese:

Městský úřad Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
Obálku označte slovy „VŘ ředitel příspěvkové organizace – neotevírat“.


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Ke stažení je k dispozici ZDE.

Sdílejte na sociálních sítích

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content