Proběhla inventarizace dřevin na Starém sídlišti

Na podzim 2023 město zadalo Ing. Bc. Tomáši Dolenskému inventarizaci dřevin na Starém sídlišti a na Skaleckém náměstí. Celkem bylo zinventarizováno 531 dřevin, které byly zaměřeny, dále byl u nich vyhodnocen zdravotní stav a navrženo ošetření s různým stupněm naléhavosti. Tato data jsou také zanesena do pasportu zeleně v mapové aplikaci GIS Online.
Dle výsledků inventarizace bylo označeno celkem 12 ks dřevin, které jsou již rizikové. Ty budou v nejbližší době na základě povolení pokáceny. Jako náhradní výsadbu město za tyto dřeviny v té samé lokalitě vysadí 8 ks okrasných jabloní a 5 ks habru obecného. Dalších 10 ks dřevin bude v brzké době ošetřeno arboristou, zejména na nich budou provedeny bezpečnostní a zdravotní řezy.
V tomto roce plánujeme v inventarizaci pokračovat, a to zejména v centru města a na Novém sídlišti. Díky tomu se nám bude lépe plánovat ošetření jednotlivých dřevin dle skutečného stavu.

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content