Příjmy za 3. čtvrtletí 2020 není Úřadu práce ČR nutné dokládat

Pobíráte příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě?
Ve standardní situaci dokládáte pro účely těchto dávek příjmy nebo náklady na bydlení za předchozí čtvrtletí. Na základě novely zákona č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii, to momentálně není nutné.

Úřad práce ČR Vám automaticky přizná stejnou výši dávek jako ve 3. čtvrtletí
roku 2020. Jedná se o dočasné změny, platné pro 4. čtvrtletí letošního roku.
Pro jednodušší komunikaci s ÚP ČR využijte možnosti elektronické cesty. Žádosti, další
formuláře a podklady zasílejte prostřednictvím datové schránky, e-mailem. Vyplněné formuláře můžete zaslat i poštou nebo odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, případně na jiném viditelně označeném místě. Jestliže máte zájem o osobní jednání, domluvte si termín dopředu.
Pokud se rozhodnete využít možnost podání e-mailem, není nutné vlastnit zaručený elektronický podpis. Přílohou takového emailu může být sken/fotografi e s dokladovanou skutečností (např. sken/fotografi e vyplněného tiskopisu žádosti o dávku s podpisem). Elektronicky vyplněný formulář je možné odeslat také jako přílohu emailu bez podpisu.

POZOR!
V případě, že zašlete výše uvedenou cestou žádost o jakoukoli podporu/dávku vyplácenou Úřadem práce ČR, je třeba do žádosti uvést také telefonní a e-mailové spojení. Zaměstnanci ÚP ČR se s Vámi v případě potřeby spojí, aby předešli případným nesrovnalostem. V tomto ohledu je třeba reagovat na e-maily obdržené z Úřadu práce ČR či přijímat hovory z příslušných kontaktních pracovišť ÚP ČR. Obvykle začínají číslicí 950 … Tyto přijaté hovory nejsou zpoplatněné a nepřinesou Vám žádné výdaje.
Další praktické informace najdete na webových stránkách ÚP ČR – www.uradprace.czv sekci Praktické rady, informační letáky, kde jsou k dispozici i návodná videa.
Využít můžete i služeb „virtuálního asistenta“. V případě obecných dotazů je také možné obrátit se na Call centrum ÚP ČR (bezplatná linka 800 779 900, e-mail: callcentrum@mpsv.czrodicak@uradprace.cz).

 

 

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content