Pozvánka ke sledování Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy – 8. 12.

Zveme všechny občany na zasedání městského zastupitelstva, které se uskuteční ve středu 8. prosince 2021 od 18 hodin ve velkém sálu Pavilonu ZŠ Komenského 420.

program jednání:

 • Schválení programu
 • Veřejná schůze
 • Zpráva starostky o činnosti RM a MěÚ
 • Plnění úkolů ze ZM
 • Zpráva FV
 • Zpráva KV
 • Vodné a stočné
 • Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
 • Rozpočet města 2022
 • Příspěvky spolkům
 • Přijaté dotace
 • Rozpočtová opatření
 • Fond zastupitelů
 • Obecně závazné vyhlášky
 • Změna ÚP
 • Smlouva-dopravní obslužnost
 • Spolupráce s ČVUT
 • Plánovací smlouva (Komunitní bydlení pro seniory)
 • Smlouva-komunální odpady
 • Dobrovolný svazek obcí-Svazková škola
 • Osadní výbor Rymaně-doporučení
 • Mníšecká servisní-změna jednatele
 • Majetkové záležitosti: Plánovací smlouva-kanalizační řad Stříbrná Lhota; Směnná smlouva pozemek ul. Komenského parc. č. 97 za parc. č. 2891/5; Kupní smlouva pozemek parc. č. 1965/179; Kupní smlouva pozemek parc. č. 1093/12; Bezúplatný převod pozemků v areálu DpS, parc. č. 1854/14 a 1854/15 od SPÚ; Kupní smlouva pozemek parc. č. 1989/63; Smlouva o budoucí smlouvě kupní na část pozemku parc. č. 1969/1 a pozemek parc. č. 1969/4; Směna pozemků pro svazkovou školu
 

Jednání zastupitelstva bude probíhat za dodržení nařízených hygienických podmínek. Žádáme všechny přítomné, aby měli zakrytá ústa i nos rouškou či jinou ochranou.
Zasedání zastupitelstva můžete sledovat také online na mníšeckém kanálu YOUTUBE.

 

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content