Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy – 22. 9.

Zveme všechny občany na zasedání městského zastupitelstva, které se uskuteční ve středu 22. září 2021 od 18 hodin ve velkém sálu Pavilonu ZŠ Komenského 420.

program jednání:

 • Schválení programu.
 • Veřejná schůze.
 • Zpráva starostky o činnosti RM a MěÚ.
 • Plnění úkolů ze ZM.
 • Zpráva Fiannčního výboru.
 • Zpráva Kontrolního výboru.
 • Rozpočtová opatření.
 • Přijaté dotace.
 • Dar obcím zasaženým tornádem.
 • Příspěvek na soukromé školky.
 • Investiční fond.
 • Plánovací smlouva Ambeat (Komunitní bydlení pro seniory).
 • Osadní výbor Rymaně.
 • Dobrovolný svazek obcí.
 • Železnice.
 • Prodej části pozemku parc. č. 51/4, k. ú. Rymaně.
 • Bezúplatný převod pozemků v areálu Domova pro seniory parc .č. 1858/14 a 1858/15, k. ú. MpB.
 • Bezúplatný převod ideální 1/9 pozemků parc. č. 2056/8, 2056/9, 2123/6 a 2123/7, k. ú. MpB.
 • Směnná smlouva na pozemky JTH Omega parc. č. 1315/10 a město parc. č. 1314/11.
 • Prodej pozemků města parc.č. 1292/4 a parc.č. 1292/5, k. ú. MpB formou veřejné dražby.
 • Deklaratorní rozhodnutí o právním vztahu veřejného prostranství (parc. č. 819/2 a 836, k. ú. MpB.
 • Návrh Plánovací smlouvy (parc. č. 2910/3, 1156, 1202, k. ú. MpB).
 • Návrh Smlouvy o právu stavby (Residence Pražská).
 

Jednání zastupitelstva bude probíhat za dodržení nařízených hygienických podmínek. Žádáme všechny přítomné, aby měli zakrytá ústa i nos rouškou či jinou ochranou.
Zasedání zastupitelstva můžete sledovat také online na mníšeckém kanálu YOUTUBE.

 

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content