Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy – 16. 6.

Zveme všechny občany na zasedání městského zastupitelstva, které se uskuteční ve středu 16. června 2021 od 18 hodin ve velkém sálu Pavilonu ZŠ Komenského 420.

program jednání:

program jednání:

 • Schválení programu
 • Veřejná schůze
 • Zpráva starostky o činnosti RM a MěÚ
 • Zpráva FV
 • Zpráva KV
 • Rozpočtová opatření
 • Účetní závěrka a závěrečný účet města 2020
 • Přijaté dotace
 • Dodatek úvěrové smlouvy
 • Darovací smlouva – zástřelné
 • Dodatek k provozovatelské smlouvě s 1.SčV
 • Participativní rozpočet – pravidla
 • Místní agenda 21
 • Založení DSO
 • Mníšecká servisní – valná hromada
 • Žádost občanů o projednání na ZM – lokalita Z62
 • Majetkové záležitosti:
 • Smlouva o bezúplatném převodu pozemku č. parc. 352/2, k. ú. Stříbrná Lhota
 • Návrh bezúplatného převodu pozemků parc. č. 1202, 1713/5 a 1713/11 od ÚZSVM
 • Návrh bezúplatného převodu pozemku parc. č. 708/4 od ÚZSVM
 • Plánovací smlouva (Prodejna CDA, parkoviště)
 • Smlouva o vypořádání (J.H.)

 

 

Jednání zastupitelstva bude probíhat za dodržení nařízených hygienických podmínek. Žádáme všechny přítomné, aby měli zakrytá ústa i nos rouškou či jinou ochranou.
Zasedání zastupitelstva můžete sledovat také online na mníšeckém kanálu YOUTUBE.

 

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content