Podílejte se na strategii nové MAS Hřebeny

Vážení občané,
v prosincovém čísle Zpravodaje městečka pod Skalkou (str. 7 a 8) vyšel dotazník Místní akční skupiny HŘEBENY (dále jen MAS), týkající se kvality života v mníšeckém regionu. Vyplněný dotazník můžete v našem městě vhodit do připravené a označené schránky na podatelně městského úřaduv supermarketu Albert nebo v potravinách v podloubí na Starém sídlišti. Můžete ho také zaslat elektronickou poštou na e-mail: mashrebeny@mashrebeny.cz.
V listinné podobě ho můžete také zaslat poštou na adresu:
MAS Hřebeny, z. s., Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy.

Dotazník naleznete i na webových stránkách MAS HŘEBENY. Na tomto odkazu ho můžete vyplnit elektronicky, což zabere max. 10 minut Vašeho času.

Vyplněné formuláře odevzdávejte/posílejte nejpozději do 10. 1. 2021.

Děkuji a zdravím, Dana Dalešická

Spolupráce obcí mníšeckého regionu úspěšně pokračuje

V letošním roce se nám podařilo ve spolupráci s okolními obcemi založit Místní akční skupinu Hřebeny.
Místní akční skupina Hřebeny (dále jen MAS) je zapsaný spolek založený za účelem sdružování partnerů, veřejných i soukromých místních aktérů, s cílem podpořit aktivity vedoucí k obnově a rozvoji venkova, přírodního a kulturního bohatství regionu Mníšecko. Tuto MAS tvoří katastrální území města Mníšek pod Brdy a obcí Bojanovice, Bratřínov, Čisovice, Hvozdnice, Jíloviště, Líšnice, Klínec, Kytín, Trnová a Zahořany.

Místní akční skupina je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů pro svůj region metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.
Jednou z podmínek bylo zrušení původní, ale nefunkční MAS, která nevykazovala žádnou aktivitu a nikdy se přes ní nečerpaly žádné dotace. Dalšími podmínkami bylo např. vytvoření homogenního území s počtem obyvatel minimálně 10 000, vstup subjektů veřejných (např. obce) a neveřejných (neziskové organizace, spolky, podnikatelské subjekty, zemědělci), poměr veřejných subjektů a ostatních subjektů min. půl na půl nebo ve prospěch ostatních subjektů, povinná právní subjektivita MAS.

Byla provedena standardizace MAS. Standardy jsou nastavovány na základě zkušeností z minulého programovacího období a v souladu s podmínkami stanovenými v příslušných nařízeních. Zejména je kladen důraz na to, aby MAS byla otevřeným místním partnerstvím a aby všechny činnosti MAS vykonávané vůči platební agentuře, řídícím orgánům, žadatelům i široké veřejnosti v území byly maximálně transparentní a nediskriminační. Byly také odhlasovány stanovy, organizační řád, struktura spolku a díky předsedkyni spolku – starostce z Klínce Bc. Markétě Polívkové – byl spolek včas zaregistrován u MV ČR.

Pokud bychom to letos nestihli, museli bychom čekat dalších 7 let, jsme proto velmi rádi, že se nám vše povedlo zrealizovat včas. Nyní pracují členové spolku na zásobníku projektů, na které mohou čerpat dotace v letech 2020-2027.

Sdílejte na sociálních sítích

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content