Podílejte se na strategii nové MAS Hřebeny

Vážení občané,
v prosincovém čísle Zpravodaje městečka pod Skalkou (str. 7 a 8) vyšel dotazník Místní akční skupiny HŘEBENY (dále jen MAS), týkající se kvality života v mníšeckém regionu. Vyplněný dotazník můžete v našem městě vhodit do připravené a označené schránky na podatelně městského úřaduv supermarketu Albert nebo v potravinách v podloubí na Starém sídlišti. Můžete ho také zaslat elektronickou poštou na e-mail: mashrebeny@mashrebeny.cz.
V listinné podobě ho můžete také zaslat poštou na adresu:
MAS Hřebeny, z. s., Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy.

Dotazník naleznete i na webových stránkách MAS HŘEBENY. Na tomto odkazu ho můžete vyplnit elektronicky, což zabere max. 10 minut Vašeho času.

Vyplněné formuláře odevzdávejte/posílejte nejpozději do 10. 1. 2021.

Děkuji a zdravím, Dana Dalešická

Spolupráce obcí mníšeckého regionu úspěšně pokračuje

V letošním roce se nám podařilo ve spolupráci s okolními obcemi založit Místní akční skupinu Hřebeny.
Místní akční skupina Hřebeny (dále jen MAS) je zapsaný spolek založený za účelem sdružování partnerů, veřejných i soukromých místních aktérů, s cílem podpořit aktivity vedoucí k obnově a rozvoji venkova, přírodního a kulturního bohatství regionu Mníšecko. Tuto MAS tvoří katastrální území města Mníšek pod Brdy a obcí Bojanovice, Bratřínov, Čisovice, Hvozdnice, Jíloviště, Líšnice, Klínec, Kytín, Trnová a Zahořany.

Místní akční skupina je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů pro svůj region metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.
Jednou z podmínek bylo zrušení původní, ale nefunkční MAS, která nevykazovala žádnou aktivitu a nikdy se přes ní nečerpaly žádné dotace. Dalšími podmínkami bylo např. vytvoření homogenního území s počtem obyvatel minimálně 10 000, vstup subjektů veřejných (např. obce) a neveřejných (neziskové organizace, spolky, podnikatelské subjekty, zemědělci), poměr veřejných subjektů a ostatních subjektů min. půl na půl nebo ve prospěch ostatních subjektů, povinná právní subjektivita MAS.

Byla provedena standardizace MAS. Standardy jsou nastavovány na základě zkušeností z minulého programovacího období a v souladu s podmínkami stanovenými v příslušných nařízeních. Zejména je kladen důraz na to, aby MAS byla otevřeným místním partnerstvím a aby všechny činnosti MAS vykonávané vůči platební agentuře, řídícím orgánům, žadatelům i široké veřejnosti v území byly maximálně transparentní a nediskriminační. Byly také odhlasovány stanovy, organizační řád, struktura spolku a díky předsedkyni spolku – starostce z Klínce Bc. Markétě Polívkové – byl spolek včas zaregistrován u MV ČR.

Pokud bychom to letos nestihli, museli bychom čekat dalších 7 let, jsme proto velmi rádi, že se nám vše povedlo zrealizovat včas. Nyní pracují členové spolku na zásobníku projektů, na které mohou čerpat dotace v letech 2020-2027.

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content