Péče o děti a mládež za nouzového stavu (pouze pro vybrané profese)

Hejtmanka Středočeského kraje NAŘÍDILA celkem 46 organizacím ve Středočeském kraji zabezpečit vykonáváni péče o děti a mládež, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce.

Na určené školy nebo školská zařízení (respektive na děti, o které budou pečovat) se nevztahuje v rozsahu výše uvedených povinností usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 201 o zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů ve školách nebo školských zařízeních, jelikož usnesení vlády ze dne 15. 3. 2020 je k dříve přijatému obecnému usnesení speciální – jde o výjimku z pravidla o zákazu osobní přítomnosti žáků.

Výkon péče o děti a mládež z důvodu naléhavého obecného zájmu neodkladného odvrácení nebezpečí ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících na území Středočeského kraje, je nařízen v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR dne 12. 3. 2020 na základě prokázání výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky.

Zaměstnavatelé předají kraji nebo za jejich koordinace přímo určenému zařízení jmenný seznam dětí s uvedením věku, které tím přihlásí do péče určené školy.

Péče bude poskytována pouze na základě tohoto jmenného seznamu, který je určené škole předán.

Mezi organizace zabezpečující výkon péče je zařazena organizace zřízená městem Mníšek pod Brdy:
Základní škola Mníšek pod Brdy, příspěvková organizace, se sídlem: Komenského 420, Mníšek pod brdy IČ: 47 005 203

Škola je povinna:

  • Vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou: zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil, pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.
  • Vykonávat péči svými zaměstnanci spočívající zejména ve: vhodné výchovně vzdělávací činnosti, dozoru a dohledu, stravování (za tím účelem může být v provozu školní jídelna), vedení základní evidence docházky dětí.

Všechny aktivity a péči je nutné vykonávat ve skupinách maximálně 15 dětí. Různé skupiny nesmí přicházet do styku při žádných činnostech. Počet dospělých není omezen, ale měl by být obdobný jako při běžné činnosti škol a školských zařízení.

ÚPLATA SE V TOMTO PŘÍPADĚ NEHRADÍ, A TO ANI ZA STRAVOVÁNÍ

Povinnosti Středočeského kraje:

  • Kraj zajistí, aby zaměstnavatelé předali (a to buď jejich prostřednictvím nebo napřímo) určené škole nebo školskému zařízení údaje o jednotlivých dětech, o které má zařízení pečovat – minimálně v rozsahu jméno a věk dítěte. Jinak řečeno zaměstnavatelé předají (kraji nebo za jejich koordinace přímo určenému zařízení) jmenný seznam dětí s uvedením věku, které tím přihlásí do péče určené školy nebo školského zařízení.
  • Koordinovat komunikaci mezi zaměstnavateli a určenými školami nebo školskými zařízeními.
  • Zohlednit zejména územní blízkost do bydliště anebo do zaměstnání a také kapacitu budovy a počtu zaměstnanců škol nebo školských zařízení.

Ošetřovné:
Zákonní zástupci dětí ve věku od 3 do 10 let výše uvedených profesí, pro které kraj určí školu nebo školské zařízení, nemají nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy).

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content