Pavilonu naskočila červená. Proti stavebnímu povolení padlo odvolání

Ve chvíli, kdy Stavební úřad v Jílovém u Prahy začátkem března vydal stavební povolení na novou školní multifunkční budovu, učitelé, žáci, jejich rodiče, vedení města a všichni, kteří sledují peripetie kolem tohoto projektu, mohli doufat, že stavbě konečně naskočila zelená. Než se ale stihla rozjet, je tady STOP.

Krátce před tím, než mohl jílovský stavební úřad vyznačit právní moc na stavební povolení Pavilonu z počátku března, přiletělo mu datovou schránkou odvolání. Za spolek Otevřené informace z.s. ho podal jeho předseda Zbyněk Jirovský. Navrhuje v něm toto územní a stavební řízení zastavit a stavební povolení zrušit.

„V žádném případě nejsem já, ani náš spolek proti stavbě nové školní budovy v Mníšku, naopak, velice podporujeme případnou výstavbu nové základní školy, popřípadě rozšíření stávající školy formou detašovaného pracoviště, například v Lipkách. Ostatně, obě městské školky též mají detašovaná pracoviště. Důvodem odvolání je, že rada města v čele se starostou nepostupují v případě investiční výstavby v Mníšku podle zákona,“ odpověděl Zbyněk Jirovský na otázku, proč podal odvolání.

Opírá ho o námitky a požadavky, které v průběhu řízení směřovaly k různým úřadům už dříve, ale bez úspěchu. Podle autora odvolání se s nimi správní orgány nevypořádaly dostatečně. To se týká například námitky o souběhu stavebního a územního řízení nebo že výstavba Pavilonu není v souladu s územním plánem.

Odvolání ke
stavebnímu povolení
přišlo na apríla

Odvolání opakuje například požadavek na „zelenou“ střechu, kterou v průběhu řízení podal i Kandík Hnutí Brontosaurus, a také to, že sousední dům má být ochráněný proti srážkové vodě nad rámec návrhu, což chtěl také další účastník řízení.

Odvodnění sousedních bytovek město jejich obyvatelům přislíbilo samostatným řešením ještě před zahájením stavby Pavilonu a tento slib také splnilo. Požadavek na zelenou střechu vznesený v době, kdy byla hotová projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a vybrán dodavatel, podle radnice řešitelný nebyl.

Mezi devíti body odvolání zopakovalo „obavy o bezpečnost dětí jak při výstavbě, tak po kolaudaci“, které byly taky obsahem jedné z námitek ekologického Kandíku během řízení, a objevuje se tu znovu rovněž požadavek na hlukovou studii, a tu chtěli i jeho další účastníci. Město přitom podle nich tuto studii zadalo, zpracovalo i zaplatilo.

„Všechny konstruktivní připomínky projekt Pavilonu zohlednil nebo dokonce zapracoval. Jde o nesmyslné obstrukce, které poškozují učitele, rodiče i jejich děti. To dokládá i skutečnost, že odvolání nepodal nikdo z obyvatel nového sídliště, ale sdružení tří lidí, kteří
zde ani nebydlí,“ řekl k tomu starosta Petr Digrin.

Pavilon se městu prodraží

Stavební a územní řízení provázela odvolání a námitky prakticky od začátku. Jejich autoři to odůvodňovali tím, že s nimi radnice o řešení třecích ploch kolem Pavilonu dostatečně a včas nekomunikovala a projekt podle nich nebyl připravený kvalitně. Radnice to odmítá s tím, že jde od začátku o obstrukce skupiny několika lidí, kteří chtějí přístavbě školy zabránit za každou cenu. A ta fakticky nebude nízká. V březnu totiž vypověděl dodavatel stavby smlouvu podepsanou před dvěma lety s tím, že očekával zahájení stavby během loňského roku  a mezitím došlo k růstu cen.

Radnice už několik měsíců hledá náhradní prostory pro budoucí prvňáčky, kteří se původně měli učit v novém Pavilonu. Na stole bylo několik variant, jako jediná vhodná se nakonec ukázala varianta pronájmu v prostorách ÚVRu na jeden rok. „Ovšem za statisíce, které radnice bude muset zbytečně vydat ze svého rozpočtu, o nekomfortu pro rodiče i studenty nemluvě,“ poznamenává k tomu místostarostka Daniela Páterová.

Dotaci na stavbu Pavilonu musí město dočerpat nejpozději v roce 2019, jinak o ni přijde. Odvoláním Otevřených informací se bude zabývat Středočeský krajský úřad (text odvolání v plném znění najdete zde.

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content