Pavilon je veřejný prostor. 4. 3. si navrhněte jeho okolí

V sobotu 4. března se ve škole od 9.30 do 13 hodin uskuteční akce, kterou Mníšek ještě nezažil. Žáci a pracovníci školy, zástupci spolků a kroužků i široké veřejnosti se setkají s autorem Pavilonu Petrem Gromskim a budou společně tvořit podobu prostoru před školou a Pavilonem.

Park, či louka? Zahrada, nebo altán s posezením u ohně? Stromy, nebo raději keře? To jsou některé z podnětů, které již zástupci města a architekt probírali s občany přilehlých domů na veřejném setkání věnovaném okolí Pavilonu v listopadu loňského roku. Diskusi sice poznamenala malá účast, ale přesto se podařilo najít shodu na funkčním rozdělení prostoru. „Zatímco v blízkosti školy vyplní prostor pohyb, akce a hravost, vzdálenější část by měla naopak zůstat klidná a relaxační, aby zdejším obyvatelům zachovala co nejvíce klidu“, popisuje základní zadání starosta Petr Digrin.

Schématické rozdělení prostoru

„Projekt Pavilonu je výjimečný, proto by měl vzniknout i výjimečný prostor kolem něj. Tuto zónu může náš projekt ještě dotvořit a posunout dále.
Pavilon vzniká jako místo setkávání lidí napojených nejen na školu, ale i na spolkový život a související aktivity. Proto je logické, že by se na vytváření podoby tohoto prostoru měli podílet právě jeho budoucí uživatelé“, říká místostarostka Daniela Páterová. Plánovací setkání bude vycházet z funkčního rozdělení prostoru. Účastníci budou do aktivní a relaxační části navrhovat konkrétní aktivity i umístění a podobu konkrétních prvků.

Ondřej Marek, konzultant pro plánování s veřejností, dodává: „Možnost aktivního zapojení veřejnosti do plánování často přináší pro architekty a projektanty zajímavé podněty, a tím zvyšuje kvalitu navrhovaných řešení. Kromě toho pomáhá při vyjasnění sporných otázek, které mohou poškodit i jinak kvalitní návrhy.“

Dětský návrh podoby okolí školy

Architekt Peter Gromski s tím souhlasí. „Dobré zadání od investora nebo budoucích uživatelů prostoru je pro každého architekta důležitým vstupem pro kvalitní návrhy řešení. Proto je zapojení veřejnosti z Mníšku tak důležité“, říká.

Z plánovacího setkání vzniknou dva návrhy, z nichž ten vítězný vybere veřejnost. „Mělo by se tak stát velmi transparentním a zároveň i atraktivním způsobem“, slibuje Daniela Páterová.

Kdo chcete prostor před školou a Pavilonem vylepšit a ovlivnit jeho podobu a funkce, přijďte na společné plánovací setkání v sobotu 4. března 2017 od 9.30 do 13 hodin do budovy Základní školy Komenského.

Další informace o Pavilonu si můžete přečíst na stránkách www.pavilonmnisek.cz

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content