Pavilon dostal zelenou. V tuto chvíli ale není dodavatel

Stavební povolení k Pavilonu vydal Stavební úřad v Jílovém u Prahy 9. března. Nyní se čeká na nabytí právní moci. Radnice ale musí vypsat novou soutěž
o dodavatele stavby. Ten původní totiž kvůli průtahům stavebního řízení podepsanou smlouvu vypověděl.

V návaznosti na vydání stavebního povolení starosta Petr Digrin písemně vyzval dodavatele k zahájení předání staveniště, plnění smluvního díla a také k předložení aktuálního časového harmonogramu. V reakci na jeho výzvu stavební firma PKS stavby, a.s., vítěz výběrového řízení, které proběhlo už v roce 2016, městu oznámila, že odstupuje od Smlouvy o dílo ze dne 2. 1. 2017.

Petr Pejchal, předseda představenstva společnosti, jako důvod  uvedl, že k předání staveniště by mělo dojít až více než rok po uzavření smlouvy. „Za dobu od jejího podpisu až k dnešnímu dni se výrazně změnily podmínky a okolnosti provádění Díla. Došlo
k výraznému nárůstu cen vstupů, zhotovitel je povinen plnit jiné nasmlouvané zakázky
a není možné po něm požadovat, aby měl stále v ´pohotovosti´ dostatek pracovníků pro řádnou realizaci Díla. Smlouva se uzavírala s očekáváním, že bude zhotovováno v průběhu roku 2017,“ argumentuje 13. března v písemném Odstoupení od smlouvy s tím, že
i pozdější Dodatek k ní uzavíral v dobré víře, že město získá potřebné stavební povolení bez zbytečného odkladu.

Radnice tedy musí v nejbližší době vypsat novou soutěž na dodavatele. „Pokud nabude stavební povolení právní moci, nového dodavatele by město mohlo znát v polovině června
a v červenci by se Pavilon mohl konečně stavět,“ myslí si starosta.

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content