Oponenti Pavilonu iniciovali mediační jednání. Radnice k němu nevidí důvod

Hnutí Brontosaurus prostřednictvím Lenky Jeřábkové pozvalo zástupce města, základní školy i veřejnosti k dalšímu jednání k tématu Pavilon. To by se podle jeho iniciátorky mělo konat za přítomnosti mediátorů, kteří jsou od toho, aby při sporech pomáhali najít východiska. Město ani škola se takového jednání nezúčastní. Jeho zástupci totiž situaci nevnímají jako konfliktní. Věří, že v září podepsané memorandum vyřešilo všechny problémy a platí pro všechny strany.

Mediační jednání k Pavilonu Lenka Jeřábková naplánovala na 30. listopad do jídelny školy, která od Pavilonu očekává vysvobození z problémů kritického nedostatku místa pro žáky i učitele. „Základní článek Hnutí Brontosaurus Kandík a Eduard Navara mají zájem na jednání o konfliktu s druhou stranou, kterou je Město Mníšek pod Brdy,“ píše Lenka Jeřábková v pozvánce na mediační jednání, kterou poslala 23. listopadu starostovi Petru Digrinovi.

Zástupci města se však takového jednání nezúčastní. Současnou situaci kolem Pavilonu totiž nevnímají jako konfliktní, a tedy vyžadující pomoc mediátorů, kterou paní Jeřábková nabízí. „Město v posledních dvou měsících, které uplynuly od podepsání petice za Pavilon a od besedy s veřejností, plní své sliby, které dalo oponentům projektu.  Udělalo konkrétní kroky k tomu, aby vyřešilo jejich obavy z hlukové zátěže a nedostatečné ochrany sousedních domů proti velké vodě,“ vysvětluje Petr Digrin, proč město k mediačnímu jednání v tuto chvíli nevidí důvod.

“Aby nevznikala další nedorozumění”

Lenka Jeřábková to vidí jinak. Na Facebooku Mníšku pod Brdy píše, že jedním z důvodů, proč mediační jednání iniciovala, je skutečnost, že uplynuly více jak dva měsíce od posledního jednání a aby se vše někam posunulo, musí se jednat průběžně. Uvádí rovněž, že cílem je zkvalitnění projektu a minimalizace rizik. „Není to o tom, že se bude projednávat ekologie, ale o tom, že bychom chtěli ujistit rodiče, že je tady vůle řešit všechny problémy. Aby nevznikala další nedorozumění,“ píše.

Za připomenutí v této souvislosti stojí, že více než 50 zejména ekologicky zaměřených námitek podal Kandík prostřednictvím Lenky a Pavla Jeřábkových do stavebního řízení před vydáním stavebního povolení k Pavilonu. „Nenecháme spolek Kandík, který je v kauze Pavilon pouze tři měsíce, aby byl označován za viníka, že nestojí o Pavilon,“ uzavírá Lenka Jeřábková důvody, proč je mediační jednání na pořadu dne.

Eduard Navara, který jako účastník řízení podal k Pavilonu také námitky, mediační jednání vítá jako možnost vysvětlit důvody, které ho k tomu vedly. Podle jeho názoru radnice navíc neplní memorandum podepsané po první veřejném jednání k Pavilonu z 18. září. „Město tak vystavuje celé řízení odvolání a tím dalšímu posunu termínů,“ uvádí Navara.

Problematický bod memoranda

„Zřejmě existují různé pohledy na memorandum, které podepsali oponenti projektu, zástupci rodičů, vedení školy a města po zářijové veřejné besedě k Pavilonu 18. září, a také na to, jak město plní to, k čemu se podpisem zavázalo,“ uvádí místostarostka Daniela Páterová. Smyslem tohoto memoranda bylo zabránit odvoláním proti stavebnímu povolení, pokud ho Stavební úřad v Jílovém u Prahy k Pavilonu vydá. Z tohoto důvodu obsahovalo celkem tři body, z toho dva představovaly sporná místa, prezentovaná oponenty projektu. První bod se týkal vyřešení odvodnění okolních budov budoucího Pavilonu, a to před a v průběhu jeho stavby. Druhý bod zohledňoval požadavek oponentů na vypracování aktuální hlukové studie a přizvání pánů Olšáka, Navary a Jeřábka k výběru zpracovatele této studie. Třetím bodem memoranda byla dohoda se sdružením Kandík, že předá radním seznam námitek, které budou součástí místního šetření 3. října, a tím budou vypořádané. „Navzdory podepsanému memorandu sdružení Kandík nepřinesl na zářijové jednání rady všechny své námitky k projednání a do místního šetření pak navíc tento seznam z původního počtu zhruba dvaceti námitek rozšířil na celkem více než padesát,“ říká starosta Digrin.

Město své sliby dané oponentům plní

Podle vedení město svoji část dohody plní, připravuje vypracování nezávislé hlukové studie a objednalo projekt odvodnění, jak požadovali zástupci bytovek a účastník řízení Eduard Navara. „Dokumentaci k odvodnění by mělo město mít ještě před koncem letošního roku. Hlukovou studii možná do konce ledna. Obyvatelé se můžou spolehnout na to, že město podmínky z memoranda splní. Město si přece nemůže dovolit, a ani nechce, porušit takto jasně definovaný příslib,“ říká k tomu starosta.

V případě, že Stavební úřad v Jílovém u Prahy stavební povolení k Pavilonu vydá, stavební firma může zahájit práce zhruba v únoru příštího roku, pokud se nikdo neodvolá. „Celá akce s mediačním jednáním vypadá tak, že si jím Kandík připravuje půdu, protože se odvolání chystá podat a chce vytvořit dojem, že takový krok je obhajitelný,“ říká starosta Petr Digrin a dodává, že relevantní důvod k podání odvolání ani k mediačnímu jednání není, protože město sporné body plní.
Přesto zástupci radnice souhlasí s účastí na takové mediační schůzce, která by byla neveřejná a pouze se zastoupením obou protistran. „Mohla by se konat v předem dohodnutém termínu a na neutrální půdě, například v kanceláři mediátora,“ uzavírá místostarostka Daniela Páterová.

Jak konkrétně město řeší sporné body:
Odvodnění sousední bytovky – projektovou dokumentace začátkem října objednalo u společnosti Santis (projektant Pavilonu). Protože ale ani po urgencích neplnila termíny, dala projekční práce společnosti PIK Vítek. Ta má kompletní projekt předat do konce letošního roku. Konkrétní opatření se přesně podle dohody budou dělat před nebo při zahájení výstavby Pavilonu.
Tvorba aktuální hlukové studie – rada města už v září schválila, aby odbor majetku a investic připravil zadání soutěže, v rámci výběrového řízení oslovil sedm certifikovaných společností. V říjnu město obdrželo celkem tři nabídky. Oslovené společnosti předpokládaly, že hluková studie by se nejdříve zpracovávala v listopadu a v prosinci a vlastní akustické měření by proběhlo v lednu 2018. Začátkem prosince tedy komise za účasti pana Olšáka, Navary a Jeřábka vybere nejvýhodnější nabídku a ta v průběhu prosince a ledna studii vypracuje.

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content