Od srpna počítejte s omezením dopravy na mostu ve Skalecké ulici, začíná jeho kompletní oprava

Od pondělí 1. srpna dojde k dopravnímu omezení ve Skalecké ulici před vjezdem na mostek před Bojovský potok. Začíná dlouho očekávaná kompletní oprava mostu, která potrvá do konce listopadu 2022.

Stavba bude probíhat za částečné uzavírky, kdy bude doprava zajištěna vždy na polovině mostu svislými dopravními značkami s vyznačenou předností jízdy.
Chodník pro pěší bude zachován vždy na neopravované polovině mostu.

Stavební práce a s ní spojená dopravní omezení jsou rozdělena na tři etapy:

  1. etapa (od srpna do poloviny září)
  2. etapa (od 2. poloviny září do listopadu)
  3. etapa (jeden listopadový víkend) – dojde ke kompletní uzavírce mostu z důvodu položení izolace a kostek v jedné vrstvě.

 

1. etapa uzavře pravou část mostu (ve směru od náměstí F. X. Svobody)
2. etapa uzavře levou část mostu

 

Výsledky stavebně technického průzkumu
Most se již nachází ve špatném stavu, protože do nosných i opěrných konstrukcí kvůli nekvalitní hydroizolaci a netěsnosti detailů pronikala voda ze silnice a chodníků. Následné cyklické působení mrazu i korozních procesů za přítomnosti vnikající vody způsobily zhoršující se stav betonářské výztuže mostu.

Přehled zásadních oprav
Součástí kompletní opravy bude odbourání betonového zábradlí, rozebere se a znovu položí žulová dlažba na komunikaci, odstraní se asfaltový povrch na chodnících, udělají se nové železobetonové zídky, provede se sanace odhalených povrchů a mimo jiné se zhotoví i drenáže se zaústěním do koryta na výtokové straně mostu.

Zhotovitelem je společnost BM Construction, spol. s r.o. Zodpovědnou osobou je Ing. Václav Pánek (tel.: 774 487 891).

Křoviny a stromy byly odstraněny i z druhé části mostu (pohled od Hostince u Káji Maříka)

 

Koncem července již proběhlo odstraňování křovin a stromů z okolí mostu (pohled od Pivovárky)

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content