Občané rozjeli podpisovou akci za měření hluku u dálnice. Město je podpořilo

O provedení kvalifikovaného měření hluku u dálnice ve směru na Strakonice žádají radní středočeskou hygienickou stranici. Dělají to v souvislosti s jednáním o stavbě protihlukové stěny v proluce mezi stávajícími protihlukovými stavbami. Požadavek na měření hluku padl při jednání zástupců města a Ředitelství silnic a dálnici (ŘSD) ze strany správce dálnice. Žádost radnice na hygienickou stanici podpořilo svými podpisy více než sto padesát lidí.

Město připravilo žádost na Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje o kontrolní měření hlukové zátěže u starší zástavby a základní školy a také u školky a novými rodinnými a bytovými domy v Edenu. „V těchto částech může docházet prolukami mezi protihlukovými stavbami k výraznému překračování hlukových limitů. Dokládají to i stížnosti obyvatel z těchto lokalit na to, že se situace průběžně a citelně zhoršuje nejen ve dne, ale i v noci,“ říká k tomu starosta Petr Digrin.

Lidé z těchto oblastí svými podpisy žádost města na Krajskou hygienickou stanici podpořili. „Podpisů se sešlo přes sto padesát a my jim moc děkujeme, protože nám jich je opravdu hodně a věříme, že to městu pomůže. Od roku 2010, kdy se městu podařila prosadit stávající ochranná opatření, se jednak zpřísnila legislativa v oblasti hlukové zátěže a zároveň na dálnici narostla doprava,“ říká k tomu starosta.

Kdo bude protihlukovou stěnu financovat?
Aktuální měření hlukové zátěže je nutnou podmínkou k tomu, aby radnice mohla dál vyjednávat s ŘSD o tom, aby postavilo protihlukovou stěnu na svém pozemku. Ten tvoří proluku mezi už existujícími protihlukovými valy, které postavil na jedné straně správce dálnice a na straně druhé developer zástavby Eden. Město se domnívá, že touto prolukou do města proniká hluk, a proto je stěna potřeba, zástupci ŘSD financování stěny ale podmínili tím, že kvalifikovaná hluková studie naměří hodnoty, které překročí povolené normy.

„V případě, že se však hluková zátěž vejde do stanovených norem, ale město i přesto bude stěnu v tomto úseku chtít, bude její realizace zcela v režii města za splnění náročných podmínek správce dálnice,“ řekl k tomu starosta Petr Digrin.
Protihluková stěna, o kterou město prostřednictví hlukového měření usiluje, představuje 3. etapu plánovaných protihlukových opatření. Měla by doplnit stávající protihlukové valy, a budoucí val, který by měl navázat na val Edenu a ŘSD, město ho v současné době stavebně projednává a měl by vyrůst zhruba do dvou let.

Problematika hluku z provozu na dálnici ve směru na Strakonice obyvatele Mníšku pod Brdy trápí. Ne náhodou v rámci participativního rozpočtu města podali návrh na protihlukovou stěnu. Tento plán následně získal 41% hlasů a stal se tak projektem, který získal největší počet hlasů s velkým odstupem od ostatních návrhů. Město usiluje o řešení hlukové zátěže dlouhodobě.

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content