Nový Pavilon potřebám dětí zdaleka nestačí

Po necelých dvou letech, kdy byl zprovozněn nový Pavilon (přístavba mníšecké základní školy), se již ukazuje, že jeho kapacita je nedostatečná.

Mníšecký mikroregion se stává dobrou adresou a nárůst počtu obyvatel přináší nutné náklady na zajištění infrastruktury města, z toho i velké investice do školství. Plyne to z výsledků nové demografické studie.

„Studie byla zadaná pro celý mníšecký mikroregion (SOMR) jednak proto, že pro Mníšek je to přirozená spádová oblast, a jednak proto, že Mníšek inicioval diskuzi se starosty okolních obcí o výstavbě společné školy, jejímž zřizovatelem by byl Svazek obcí mníšeckého regionu,“ vysvětluje důvody zpracování studie mníšecká starostka Magdalena Davis.

Získaná data, zpracovaná s prognózou do roku 2035, pomohou při plánování budoucích investic do kapacit občanské vybavenosti, zejména mateřských a základních škol, ale i sociálních služeb, jako jsou další kapacity v domovech pro seniory, pečovatelská služba nebo denní stacionáře.

Střední varianta představuje nejpravděpodobnější trajektorii sledovaného vývoje.
Vysoká a nízká varianta vymezují realistické rámce budoucího vývoje s ohledem na míru neurčitosti výsledků daných střední variantou. Tyto rámce by neměly být dalším vývojem v příslušném období překročeny, respektive jejich překročení je relativně málo pravděpodobné.

 

Nejzajímavější informací grafu je, že počet žáků žijících v mikroregionu výrazně převyšuje maximální kapacitu všech ZŠ, které se v mikroregionu nachází. V současnosti je to o cca 400 žáků, v letech 2025-2030 prognóza předpovídá cca 600 žáků. Znamená to, že tento počet žáků dojíždí do jiného regionu (nejčastěji pravděpodobně do Prahy). Riziko této skutečnosti spočívá v tom, že pokud by se tyto kapacity zaplnily, mníšecký mikroregion není v tuto chvíli schopen své žáky pojmout.

Právě toto je největší argument pro výstavbu svazkové základní školy.

Zkapacitnění ZŠ řešilo i minulé vedení města. Volání občanů po větší kapacitě přístavby Pavilonu pro školu však tehdy nebylo minulou radnicí vyslyšeno.

Výstavba nové školy proto projde otevřenou veřejnou debatou a město přihlédne i k návrhům a připomínkám obyvatel. Neměla by tedy nastat stejná situace, jako v případě Pavilonu ZŠ, kdy tehdejší starosta Petr Digrin tvrdil: „Bude zde klub, sál pro školní akademie, plesy a vystoupení ZUŠ,“ (in: Zpravodaj městečka pod Skalkou, číslo 245/246 2016, str. 21).

Na mníšeckém kanálu youtube lze najít záznam zasedání zastupitelstva ze dne 11. 11. 2015, kdy pan Digrin (v čase 2:12:37 a dále) tvrdí: „Podle demografie to vypadalo, že kalkulovaná kapacita by mohla v příštích X, možná i desítkách let stačit. Cílový stav tříd je po výstavbě Pavilonu 32.“

Jaká je současná realita vidí, právě z důvodu nedostatečné kapacity tohoto projektu pro školní potřeby, každý sám. Bohužel, po roce fungování této stavby město stojí opět před problémem, že kapacita školy zdaleka nestačí.

Projekt nové svazkové základní školy plně podporuji a za obec Klínec mohu potvrdit, že jsme připraveni podílet se na nákladech i finančně“, říká starostka Klínce paní Markéta Polívková. Ve shodném duchu mluví i pan Miloslav Holý, dlouholetý starosta Kytína.

Michal Kroutil (Odbor kanceláře starostky)

Video se mníšeckou starostkou Magdalenou Davis na téma výstavby nové svazkové školy najdete ZDE.

 

 

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content