Nevyčerpané finanční prostředky na provoz školy půjdou zpět do školství

Rada města přijala usnesení, kterým umožní ušetřené peníze z nevyčerpaných prostředků na provoz Základní školy Komenského 420 vrátit zpět do školství.

Základní škola nevyčerpala celou dotaci města určenou na provoz, z původní částky jí zbyly finanční prostředky ve výši 1.334.655,99 Kč. Hlavním důvodem bylo snížení výdajů za energie v době, kdy probíhala distanční výuka a děti nebyly přítomny ve škole.

Logickým krokem by byl návrat všech nevyčerpaných finančních prostředků do rozpočtu města. Přesto Rada města rozhodla, že částku ve výši 334.655,99 Kč ponechá v Rezervním fondu školy, aby mohla být využita pro zlepšení prostředí školy. Je pravděpodobné, že i v kalendářním roce 2021 zůstanou kvůli přetrvávající distanční výuce v kapitole provozu nedočerpané prostředky. Rada města dále rozhodla, že zbývající 1.000.000 Kč bude využit jako investice do dalších školních prostor, například rekolaudaci družinových tříd na učebny v Pavilonu nebo prostory po Fabiánku v Domově pro seniory na třídu mateřské školy, čímž dojde k navýšení potřebných kapacit.

Luboš Kožíšek

 

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content