Naproti areálu Kovohutí vyroste nová prodejna potravinářského a průmyslového zboží

Na ploše parkoviště naproti areálu bývalých Kovohutí začaly přípravné stavební práce na vybudování nové prodejny se sortimentem potravinářského a průmyslového zboží.

Prodejna bude postavena jako jednopodlažní budova s plochou střechou.
Podlahová plocha prodejní haly bude 2 313 m2, z toho prodejní plocha cca 1 413 m2.
Parkoviště bude mít 123 parkovacích stání.

V rámci dopravní infrastruktury bude také vybudována:

  • Nová autobusová zastávka se zálivem (stávající bude zrušena).
  • Komunikace pro chodce – chodník vedoucí k podchodu pod dálnicí D4.
 

Dokončení vybudování vodohospodářské (splašková a dešťová kanalizace, přeložka vodovodního řadu a plynovodu a další) a dopravní infrastruktury je plánováno do konce roku 2022.

Investorem je Společnost Casa D´Angolo s.r.o.

K podchodu pod dálnicí D4 se nově dostanete kolem oplocení. Foto Michal Kroutil

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content