Na mníšecké čistírně odpadních vod je nyní STOP stav

Od 1. července 2020 není možné na mníšeckou čistírnu odpadních vod (dále jen ČOV) povolovat další připojení nebo navýšení stávajících přípojek.

Jak tento problém vznikl a jaké to bude mít praktické dopady?
Každá ČOV je vybudovaná pro konkrétní maximální kapacitu ekvivalentní s počtem obyvatel, v případě Mníšku pod Brdy je to těsně pod 10 000. Ke zkapacitnění mníšecké ČOV došlo v minulosti již dvakrát, naposled v roce 2015. Mohli byste se proto logicky ptát, proč po pěti letech ČOV opět nemá kapacitu a kde nastala chyba.
Mohlo by se říct, že minulé vedení města provedlo zkapacitnění ČOV špatně, ale nebyla by to celá pravda. ČOV do 10 tisíců tzv. ekvivalentních obyvatel musí být vystavěny v souladu s normami a během jejich provozu je nutné sledovat dva závazné parametry, biologickou spotřebu kyslíku (BSK) a chemickou spotřebu kyslíku (CHSK). Ty určují, kolik volné kapacity na dané ČOV ještě zbývá. Podle těchto parametrů má mníšecká čistírna ještě rezervu cca 2000 volných ekvivalentních obyvatel.

článek: Do čistírny odpadních vod bylo v posledních dvou dekádách investováno skoro 100 miliónů korun

Kde je tedy problém?
Biologické a chemické procesy v ČOV jsou přímo ovlivněné složením odpadních vod. Ty se v průběhu času mění podle toho, jak se daří obyvatelům, kteří je vypouštějí. České státní normy, podle kterých se dodnes ČOV budují, ale odpovídají podmínkám stanoveným před 30 lety. Od té doby se mnohé změnilo. Ve složení odpadních vod například začal výrazně narůstat celkový dusík. Je to prvek, který vzniká rozpadem bílkovin, tedy zejména konzumací masa a dalších živočišných výrobků. V množství přípustného množství celkového dusíku už naše ČOV překročila 100 % své kapacity. Ačkoli celkový dusík není závazným parametrem (sleduje se až u větších ČOV), významně ovlivňuje v ČOV chemické a biologické procesy. Proto v případě dalšího navyšování hrozí kolaps celé ČOV, který už by se projevil i ve sledovaných parametrech BSK a CHSK. Současný STOP stav je tedy nezbytným opatřením, aby k takovému kolapsu nedošlo.
Pokud se nechceme všichni stát hromadně vegetariány, bude zapotřebí ČOV znovu zkapacitnit.

                                                 článek: Jak to vidí odborníci z 1. SčV

Jak to bude dlouho trvat?
Město zadalo analýzu, která odpoví na klíčovou otázku, zda lze ČOV rozšířit na stávajícím místě, nebo bude nutná výstavba nové ČOV. Souběžně s tímto procesem hledáme vhodné dotační možnosti. Trvání procesu zkapacitnění bude záležet na výsledcích analýzy. Tu zveřejníme ihned, jak budou výsledky dostupné.

Mgr. Magdalena Davis, Ph.D. – starostka města Mníšek pod Brdy

Video se starostkou Magdalenou Davis na téma mníšecká ČOV najdete ZDE.

 

Mníšecká čistírna je v areálu Kovohutí. Foto. archiv autorky

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content