Myslivci divočáky řeší, důležitá je ale i součinnost majitelů pozemků

Problémem, který již několik let trápí mníšecké občany, je přemnožení divokých prasat a jejich „výlety“ do centra našeho města. Přemnožení černé zvěře není jen problémem Mníšku pod Brdy, ale potýkají se s ním v celé České republice a Evropě.

Za přesunem divokých prasat z jejich přirozeného prostředí do klidnějších částí, a bohužel v některých případech do centra města, může enormní tlak turistů v lesích (houbaři, cyklisté, čtyřkolky apod.). Za přemnožení divočáků v intravilánu města mohou pak častokrát nezodpovědní majitelé neudržovaných pozemků, kteří se o ně řádně nestarají (nelikvidují náletové dřeviny) a tím umožňují černé zvěři přirozený kryt.

Další preventivní vytlačování černé zvěře
v oblasti lokality Za Rybníky
se uskuteční v termínech:
3., 10. a 17. PROSINCE
(soboty ráno od 7 do 9 hodin).
Akce budou pokračovat i po Novém roce.

Honební společenstvo Kytín
Od podzimu 2022 se myslivci z Honebního společenstva Kytín (HSK), zaměřují na intenzivní lov v rámci mníšeckého katastru a za dva měsíce ulovili již 19 kusů černé zvěře. Jsou zde umístěna tři myslivecká zařízení (mobilní posedy) určená k individuálnímu odlovu v noci a dvě odchytové klece, do níž se zatím lapil pouze jediný divočák.
„Odlovem černé zvěře se zabývá 18 našich členů. Věnují se tomu ve svém volném čase, každý
z nich má svoje občanské povolání,“
 říká hospodář HSK Josef Slepička a dodává: „K této časově
náročné agendě patří také denní kontrola odchytových klecí.“

Je třeba poukázat i na skutečnost že Mníšek pod Brdy sousedi i s jinými honitbami, než je honitba Honebního společenstva Kytín. I v těchto honitbách se samozřejmě vyskytuje černá zvěř, která město navštěvuje. K uvedeným aktivitám myslivci přidali i lovecké akce s taktikou vytlačování černé zvěře, která ji má za cíl ze zanedbaných honebních pozemků po okrajích města vyhnat zpět a natrvalo do lesa. Opakované akce ukázaly, že zvolená taktika je nejspíš správná.

Odchytová klec Za Rybníky

Honební a nehonební pozemky
Myslivci z HSK mohou lovit (vstupovat na pozemky se zbraní a případně s loveckým psem za účelem lovu) pouze na honebních pozemcích, jejichž status vymezuje zákon. Na nehonebních pozemcích nesmí bez udělené úřední výjimky žádným způsobem lovit!
Jedná se o obydlené oblasti s častým pohybem osob. Použití kulové zbraně či brokové s jednotným nábojem je zde velmi problematické s ohledem na bezpečnost, protože lovecké zbraně jsou konstruovány, aby usmrtily na velkou vzdálenost třeba i stokilového divočáka. Apelujeme proto na majitele pozemků, aby se o ně řádně starali a neposkytovali černé zvěři kryt.
Jedná se především o zanedbanou zahradu nad Městským kulturním střediskem V Lipkách, kde se zdržuje až 15 divočáků, kteří po nocích podnikají výlety do centra Mníšku.
V případě, že na veřejném prostranství (parkoviště, ulice apod.) potkáte divoká prasata, uvědomte o tom strážníky městské policie (tel.: 737 274 227), kteří zajistí v dané lokalitě bezpečnost.

Červeně jsou vyznačeny dvě oblasti, ve kterých se budou myslivci pohybovat

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content