Mníšek má osm nových kontejnerů na použitý olej a tuky

Ve čtvrtek 8. prosince byly na osm různých míst v Mníšku, Rymani a Stříbrné Lhotě umístěny kontejnery na použitý jedlý olej a tuky z domácností.

Většina jich stojí v rámci kontejnerových hnízd, pouze u Sběrného místa byl umístěn před vjezd:

  • u Alberta, v ulici Nádražní
  • Staré sídliště, v ulici 5. května (před Trafikou)
  • Eden, v ulici Ke Škole (hnízdo blíže k Nádražní ulici)  
  • u hřiště Rymaňská/Jana Šťastného (před trafostanicí)
  • u Sběrného dvora – před vjezdem
  • Hladový vrch
  • Rymaně, pod kapličkou u truhlárny
  • Stříbrná Lhota, U Křížku

 

„Mám radost, že jsme speciální kontejnery na použitý olej a tuk pořídili. Reagovali jsme na přání obyvatel, kterým takové kontejnery v Mníšku chyběly. Pro vyhazování olejů z domácnosti sloužil pouze jediný kontejner u Sběrného dvora, ale ten měl pouze otevírací víko, a tak do něj lidé dávali i jiný odpad a stával se navíc terčem vandalů. Doufám, že si obyvatelé na novinku brzy zvyknou a budou kontejnery používat. Je to rozhodně lepší a ekologičtější, než aby olej vylévali do kanalizace,“ hodnotí novinku mníšecká místostarostka Hana Kotoučová.

Kontejner má žlutou barvu a obsah 120 litrů (je tak menší než napíklad žlutý kontener na plast).
Je uzavřen zámkem, pro vkládání PET lahví slouží vhoz umístěný na víku.

Oleje vhazujte do popelnice v uzavřené PET lahvi, nebo jiném plastovém uzavíratelném obalu (nikoliv ve skleněné nádobě).
Do popelnice rozhodně nepatří technické, hydraulické, motorové nebo podobné oleje (jedná se o nebezpečný odpad, s nímž se musí nakládat jinak).

Jeden z kontejnerů najdete před trafostanicí mezi ulicemi Rymaňská a Jana Šťastného

Jak třídit tuky a oleje doma v kuchyni a kam je vyhodit?
Použité potravinové tuky jsou cenným materiálem. Lze je recyklovat a využívat například při výrobě biologických paliv. Proto je vhodné je doma třídit. A rovněž zamezit tomu, aby se dostávaly do kanalizace, kterou ucpávají, poškozují čističky a mohou snížit kvalitu vyčištěné vody.

Jak třídit jedlé tuky a oleje
Vychladlý olej nalijte do PET lahve (nikdy ne do skleněné). Až bude lahev plná, vyhoďte ji do kontejneru ta tuky. Malé množství v pánvi nebo hrnci vytřete papírovou utěrkou a vyhoďte do směsného odpadu.

Jak se recyklují kuchyňské tuky a oleje
Olej v PET lahvích z kontejnerů se sveze a vysype se na pás linky. Následuje drcení lahví, aby z nich olej vytekl. Rozdrcené PET lahve se většinou vyčistí a předají k recyklaci. Následují tři fáze čištění olejů včetně odstřeďování, kdy je olej zbaven zbytků potravin a zbytkové vody. Třeba strouhanky a masa. Tyto zbytky jsou předávány do bioplynových stanic. Po tomto procesu čištění zbude olej, který je předáván dalším zpracovatelům.

Jak se využívá recyklovaný olej
Hlavním odběratelem recyklovaných tuků je petrochemický průmysl. Používají se jako přísada do bionafty nebo jako vstupní surovina při výrobě recyklované nafty nebo leteckého paliva. Další využití je v kosmetickém průmyslu, gumárenství a samozřejmě v chemickém průmyslu.

Další z kontejnerů stojí před Albertem v Nádražní ulici

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content