Městská policie začne po Novém roce měřit rychlost v Edenu

Po 1. lednu 2023 začnou strážníci Městské policie Mníšek pod Brdy měřit rychlost v lokalitě V Edenu.

Dochází k tomu na základě stížností obyvatel obytné zóny Eden, kteří upozorňují na opakované překračování maximální povolené rychlosti některými řidiči, která tu činí 20 km/hod.

Městská policie požádala Policii ČR o nové stanovení úseku pro měření rychlosti právě pro obytnou zónu Eden. Následovalo její schválení dopravním inspektorátem Policie ČR.
Strážníci tu budou měřit rychlost nepravidelně.

Městská policie může měřit rychlost dle § 79a zák. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

§ 79a Měření rychlosti vozidel
„Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je policie a obecní policie oprávněna měřit rychlost vozidel. Obecní policie tuto činnost vykonává výhradně na místech určených policií, přitom postupuje v součinnosti s policií.“

Zákon tedy říká, že městská policie (dále jen MP) měřit může, ale co tomu předchází?
Prvním krokem je vždy žádost na Polici ČR, kde musí být stanoven úsek, který chce MP měřit a odůvodnění proč chce měřit zrovna v tomto úseku. K žádosti se přidává mapa s vyznačenými úseky.

!

Co hrozí řidičům při překročení rychlosti?

  • Za spáchání dopravního přestupku Střední překročení rychlosti – v obci do 20 km nebo mimo obec do 30 km jsou řidičům přičítány 2 body v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Přestupek je možné vyřešit příkazem na místě (udělením pokuty) do 1 000 Kč. V případě zahájení správního řízení hrozí sankce od 1 500 do 2 500 korun.
  • Za spáchání dopravního přestupku Vyšší překročení rychlosti – v obci o 20 km a více nebo mimo obec o 30 km a více jsou řidičům přičítány 3 body v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Přestupek je možné vyřešit příkazem na místě (udělením pokuty) do 2 500 Kč. V případě zahájení správního řízení hrozí sankce od 2 500 do 5 000 korun. Za spáchání tohoto přestupku se udělí i zákaz činnosti (řízení motorových vozidel), konkrétně na 1 až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích).
 

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content