Město Mníšek pod Brdy pomůže jižní Moravě

Rada města na svém zasedání ze dne 28. 6. 2021 doporučila schválit dar obcím na jižní Moravě postižených živelnou katastrofou.

Usnesení č. 36-103/2021 ze dne 28. 6. 2021:
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit solidární dar ve výši 100 000 Kč na pomoc jihomoravským obcím postiženým tornádem dne 24. 6. 2021 z položky Krizové řízení a postupuje svůj návrh na nejbližší zasedání ZM.

Podle § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, náleží do vyhrazené pravomoci zastupitelstva rozhodovat o poskytování darů v hodnotě nad 20 000 Kč v jednom kalendářním roce. O poskytování darů v nižší hodnotě rozhoduje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, rada obce.

K této částce bude dále připočteno dobrovolné vstupné, které se vybere na letošní Skalecké pouti.

Ilustrační foto

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content