Listopadové slovo starostky

Vážení a milí spoluobčané,
poslední dobou se mě často ptáte „jak to bude s popelnicemi“, a proto jsem se rozhodla své dnešní slovo starostky věnovat tomuto tématu. Zaprvé bych chtěla zdůraznit, že PRO VÁS, OBČANY, SE V PŘÍŠTÍM ROCE NIC NEMĚNÍ. ČETNOST SVOZU I POPLATEK ZA VAŠI POPELNICI ZŮSTÁVAJÍ STEJNÉ. Pokud toto byla jediná informace, kterou jste potřebovali vědět, můžete přestat číst. Pro vás ostatní přidávám několik podrobnějších informací. Jak jsem již několikrát zmiňovala, v loňském roce byl schválen nový odpadový zákon, spočívající zejména 1) v každoročně narůstajících poplatcích za uložení odpadu na skládku, 2) ukončení skládkování směsného komunálního odpadu v roce 2030 a 3) zvyšujících se recyklačních cílech. Změny ve sběru, svozu a likvidaci odpadů budou proto v průběhu příštích 9 let zcela nevyhnutelné a momentálně je řeší úplně všechny obce a města v ČR. Jednotlivé strategie se asi nakonec budou jedna od druhé trochu lišit, ale cíle zůstávají pro všechny stejné. Naše město již udělalo první dva zásadní kroky k přehlednosti a kontrole nad vlastními odpady tím, že společně se sedmi dalšími obcemi regionu založilo Dobrovolný svazek obcí Technické služby Brdy a Hřebeny a následně Brdskou odpadářskou společnost s.r.o. (BOS), která bude od konce roku 2021 pro členské obce svážet a likvidovat odpady. Na celostátní úrovni se však nacházíme v tzv. mezidotačním období, kdy jedno sedmileté dotační období právě končí a to nové ještě ani pořádně nezačalo, částečně i vinou pandemie covidu. Rozjezd nové fi rmy včetně investic do techniky bude proto muset probíhat postupně, tak abychom kromě městského rozpočtu mohli na některé klíčové investice využít i dotace. O těch sice máme informaci z Ministerstva životního prostředí, že se připravují, ale vypsány ještě nebyly a představují tak důležitou proměnnou, kterou zatím neznáme. Proto jsme se ve vedení města dohodli, že by nebylo fér vůči vám, občanům, nyní měnit systém sběru a svozu odpadů nebo výši poplatků. V roce 2022 tedy rozdíl v narůstajících nákladech na odpady pokryjeme z rozpočtu města. V průběhu roku pak budeme aktualizovat analýzu produkce odpadů v regionu, pracovat na maximálním využití dotací a spolupracovat s ostatními institucemi tak, abychom vám za rok mohli předložit novou, moderní koncepci nakládání s odpady v Mníšku pod Brdy. Další podrobnosti obdržíte v podobě Radničních listů, které se budou věnovat právě odpadovému hospodářství.

Přeji Vám listopad plný barev s co nejméně proticovidovými opatřeními.

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content