Listopadové slovo starostky

Vážení a milí spoluobčané,
poslední dobou se mě často ptáte „jak to bude s popelnicemi“, a proto jsem se rozhodla své dnešní slovo starostky věnovat tomuto tématu. Zaprvé bych chtěla zdůraznit, že PRO VÁS, OBČANY, SE V PŘÍŠTÍM ROCE NIC NEMĚNÍ. ČETNOST SVOZU I POPLATEK ZA VAŠI POPELNICI ZŮSTÁVAJÍ STEJNÉ. Pokud toto byla jediná informace, kterou jste potřebovali vědět, můžete přestat číst. Pro vás ostatní přidávám několik podrobnějších informací. Jak jsem již několikrát zmiňovala, v loňském roce byl schválen nový odpadový zákon, spočívající zejména 1) v každoročně narůstajících poplatcích za uložení odpadu na skládku, 2) ukončení skládkování směsného komunálního odpadu v roce 2030 a 3) zvyšujících se recyklačních cílech. Změny ve sběru, svozu a likvidaci odpadů budou proto v průběhu příštích 9 let zcela nevyhnutelné a momentálně je řeší úplně všechny obce a města v ČR. Jednotlivé strategie se asi nakonec budou jedna od druhé trochu lišit, ale cíle zůstávají pro všechny stejné. Naše město již udělalo první dva zásadní kroky k přehlednosti a kontrole nad vlastními odpady tím, že společně se sedmi dalšími obcemi regionu založilo Dobrovolný svazek obcí Technické služby Brdy a Hřebeny a následně Brdskou odpadářskou společnost s.r.o. (BOS), která bude od konce roku 2021 pro členské obce svážet a likvidovat odpady. Na celostátní úrovni se však nacházíme v tzv. mezidotačním období, kdy jedno sedmileté dotační období právě končí a to nové ještě ani pořádně nezačalo, částečně i vinou pandemie covidu. Rozjezd nové fi rmy včetně investic do techniky bude proto muset probíhat postupně, tak abychom kromě městského rozpočtu mohli na některé klíčové investice využít i dotace. O těch sice máme informaci z Ministerstva životního prostředí, že se připravují, ale vypsány ještě nebyly a představují tak důležitou proměnnou, kterou zatím neznáme. Proto jsme se ve vedení města dohodli, že by nebylo fér vůči vám, občanům, nyní měnit systém sběru a svozu odpadů nebo výši poplatků. V roce 2022 tedy rozdíl v narůstajících nákladech na odpady pokryjeme z rozpočtu města. V průběhu roku pak budeme aktualizovat analýzu produkce odpadů v regionu, pracovat na maximálním využití dotací a spolupracovat s ostatními institucemi tak, abychom vám za rok mohli předložit novou, moderní koncepci nakládání s odpady v Mníšku pod Brdy. Další podrobnosti obdržíte v podobě Radničních listů, které se budou věnovat právě odpadovému hospodářství.

Přeji Vám listopad plný barev s co nejméně proticovidovými opatřeními.

Sdílejte na sociálních sítích

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content