Jaké možnosti se nabízejí při aktuálním navyšování kapacity školek?

Se vzrůstajícím počtem obyvatel Mníšku pod Brdy dochází k situaci, že se tříleté děti, které mají ze zákona přednost při přijímání do mateřských škol (MŠ) zřízených obcí, do takové školky nedostanou. Město pracuje na trvalém řešení, ale v současné době je zároveň nuceno najít i řešení okamžité, tj. dočasné.

Při dostavbě Pavilonu se předpokládalo, že se třídy z kontejnerů přesunou do nových prostor v Pavilonu a v kontejnerech vzniknou prostory pro MŠ. Toto řešení se neuskutečnilo z důvodu postoje Michaely Pažoutové – ředitelky ZŠ, která toto řešení jednoznačně odmítla. Zároveň ale ZŠ postupně zřizuje kmenové třídy ze 7 družinových tříd v Pavilonu, čímž dochází k dalšímu navýšení nákladů pro město v podobě stavebních úprav spojených s rekolaudací těchto prostor na učebny. Ve školním roce 2019/20 otevřela ZŠ přípravnou třídu, čímž došlo k uvolnění míst v MŠ, ale tento momentální úbytek dětí zároveň přispěl k ukončení činnosti spolku Fabiánek, jehož kapacita teď ve městě chybí.

Mateřské centrum Oáza využívá Pavilon od roku 2019. Foto: archiv

V roce 2020 se objevila naděje na vybudování nové MŠ jako společný projekt developera na pozemcích, jehož jsou vlastníkem město a další dva subjekty. Bohužel z tohoto projektu sešlo z důvodů pozdějšího nezájmu jednoho z vlastníků pozemků.

Díky vstřícnosti současné ředitelky Domova pro seniory pod Skalkou (DPS) se otevřela možnost vybudovat jednu třídu školky v prostorách bývalého Fabiánku. K tomu, aby prostory splňovaly veškeré hygienické normy pro MŠ schválené Krajskou hygienickou stanicí by ale musely být dle studie provedeny takové stavební úpravy, které by vyžadovaly vysoké náklady ve výši 1 619 750 Kč bez DPH. Kapacita by zde byla vytvořena pro 10 dětí.
Jako další varianta se nabízí zřízení jedné třídy MŠ v Pavilonu místo Mateřského centra Oáza (MCO). Toto místo celkem pro 13 dětí schválila s minimálními náklady na stavební úpravy Krajská hygienická stanice. Zároveň byly Oáze nabídnuty prostory po spolku Fabiánek v DPS. Aby mohla být činnost MCO provozována dále bez většího přerušení činnosti, nabídlo město Oáze také pomoc při stěhování a úpravou prostor (vymalování, smontování nábytku atd.). Umístění MCO v Domově pro seniory by zároveň řešilo i nedostatek prostor tohoto typu pro oblast Starého sídliště, ve kterém takové centrum pro matky s dětmi chybí.

Vstup do bývalých prostor Fabiánku v buově mníšeckého Domečku. Foto: archiv

Vedení města momentálně prověřuje obě výše nastíněné varianty, neboť každá z nich má své přednosti i své nevýhody.

Zároveň pracuje vedení města na směně pozemků za účelem získání vhodného místa pro vybudování základní školy s přidruženou mateřskou školou, jejichž zřizovatelem by byl Svazek obcí mníšeckého regionu. Podle výsledků nedávno zpracované demografické studie totiž počet dětí nebude v regionu ani v samotném Mníšku v příštích 15 letech významně klesat.

Sdílejte na sociálních sítích

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content