Červnové Slovo starostky

Vážení a milí spoluobčané,
jak už to tak bývá, příznaky složité doby se jako první začínají projevovat na snížené návštěvnosti zpoplatněných kulturních akcí. Ani Mníšek není v tomto sestupném trendu výjimkou. Ač jsme měli na jarní sezónu naplánovanou řadu koncertů i dalších kulturních akcí, nakonec budeme muset některé z nich pro malý zájem zrušit. O to více se chceme zaměřit na konkrétní akce, jako je třeba Skalecká pouť, které byste si vy, obyvatelé Mníšku, mohli co nejvíce užít.
Stoupající životní náklady, spojené zejména s nákupem potravin, energií nebo pohonných hmot, už bohužel pociťuje drtivá většina z nás. Podle posledních statistik se také za posledních pět měsíců téměř zdvojnásobil počet domácností s příjmem pod hranicí chudoby (celkem jich je již 16 %), nejvíce jsou ohroženi samostatně žijící senioři a samoživitelé či samoživitelky. Chtěla bych proto připomenout, že město může s řadou věcí pomoct. Pokud například potřebujete poradit, na jakou pomoc byste mohli z hlediska státní podpory dosáhnout, neváhejte se obrátit na našeho sociálního pracovníka, pana Lukáše Říhu (tel.: 739 735 447, e-mail: lukas.riha@mnisek.cz), který běžně pomáhá např. se žádostmi o příspěvek na bydlení a za hůře pohyblivými obyvateli je ochoten dojet až domů.
Navzdory výše uvedeným každodenním starostem se však ani já nemůžu ubránit radosti ze slunečných dnů, bující zeleně a teplého vzduchu, ve kterém se kromě bzučení hmyzu a zpěvu ptáků začíná ozývat léto. Ráda bych proto popřála zejména našim školákům a jejich rodičům pěkný závěr školního roku a vysvědčení, se kterými budou všichni spokojeni. Všem učitelům a učitelkám základních i mateřských škol bych pak ráda poděkovala za jejich nasazení v průběhu celého školního roku a popřála jim, aby v době letních prázdnin nabrali novou chuť a energii do další práce s našimi dětmi.

Přeji Vám krásné červnové dny!

Magdalena Davis, starostka

Magdalena Davis, starostka města Mníšek pod Brdy

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content