Blíží se schvalování rozpočtu města na rok 2022

Obce získávají finanční prostředky od státu prostřednictvím klíče, který se nazývá „rozpočtové určení daní“. Dalšími příjmy jsou daň z nemovitých věcí, poplatky a podobně. Nouzový stav zpočátku roku, který měl vliv i na náš městský rozpočet, byl poměrně brzy ukončen. Rozpočet města je na tom o mnoho lépe než před rokem.
V roce 2021 bylo mnoho plánovaných akcí, zejména oprav a investic, odloženo. Důvod je jednoduchý. Město nemá tolik finančních prostředků, aby vše financovalo ze svých zdrojů. Usiluje tedy o získání dotačních prostředků. Léta 2021-2027 jsou novým dotačním obdobím. Mnohé dotační tituly nejsou však ještě vypsané.
Zaměstnanci finančního odboru města i členové finančního výboru průběžně sledují vývoj příjmů i výdajů. Oba týmy mohly ke konci října vyjádřit spokojenost s příjmovou stránkou rozpočtu, která byla plněna na 95 %. Nespokojenost vyjádřil finanční výbor s čerpáním výdajové stránky rozpočtu, která byla plněna na 55 %.

Z výdajové strany rozpočtu je třeba zajistit chod úřadu. Pro propagaci města je vydáván např. Zpravodaj městečka pod Skalkou. Realizují se opravy a investice. V roce 2021 se tak podařilo např. zrealizovat 2 parkovací stání s nabíječkou pro elektromobily a pořídit elektrickou multikáru pro sběrný dvůr. Byl vybudován chodník podél domu 588-590, opraveno přízemí městského úřadu, zrealizována 2. etapa výměny oken v knihovně, zkapacitněna ČOV. Zajišťuje se provoz škol, školek, domova pro seniory. Finanční prostředky se investovaly do záměru nové svazkové školy, do členství v MAS Hřebeny, z.s., kde v dotačním období je možno získat dotace z EU pro celý region. Byla založena nová společnost na odvoz odpadů. Město zajišťuje dopravní obslužnost a buduje kamerový systém. Zrekonstruovalo se hasičské auto, byla zateplena hasičská zbrojnice a mnoho dalších.

Na tvorbě rozpočtu pro rok 2022 se podíleli zaměstnanci úřadu, všechny příspěvkové organizace města i organizační složky města. V půlce listopadu projednala konečný návrh rozpočtu rada města a finanční výbor. Rozpočet je zveřejněn na úřední desce, aby si ho mohli občané prohlédnout.

Na prosincovém veřejném zasedání zastupitelstva (ve středu 8. 12. v Pavilonu od 18:00), a to ve veřejné schůzi, či před samotným hlasováním o rozpočtu se můžete k rozpočtu vyjádřit, případně předložit své návrhy zastupitelům k posouzení a ke schválení.

Zde přinášíme jednotlivé materiály ke stažení:

Návrh rozpočtu na rok 2022

Návrh rozpočtu na rok 2022 – celková bilance

Návrh rozpočtu na rok 2022 + celková bilance (soubor .xls)

Návrh střednědobý rozpočtový výhled 2023-2024

Návrh střednědobý rozpočtový výhled 2023-2024 (soubor .xls)

Predikce daňových příjmů 2022

 

Mgr. Eduard Navara, člen Finančního výboru

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content