Záměr - Vyhlášení veřejné soutěže na pronájem kavárny