Volný čas

BAROKNÍ AREÁL SKALKA

Barokní areál Skalka tvoří tři objekty – kostelík sv. Maří Magdalény, klášter a rekolekční dům (poustevna), které jsou vzájemně vertikálou propojeny 14 kapličkami křížové cesty. Skalka je unikátní krajinný prvek, jehož význam nebyl utlumen ani po desítkách let trvající nacistické a následně komunistické totality. Nyní, po obnově v 90. letech, nabývá Barokní areál Skalka významu opět nejen ve smyslu krajinotvorném, ale také duchovním a kulturním.

Historie Skalky je pohnutá a nelehká, jak už to u výjimečných míst bývá. V roce 1692 byly započaty práce na stavbě kostelíka a v roce 1694 byly stavební práce dokončeny. Všechny stavby vedl Kryštof Dientzenhofer. Klášter, kostelík a na samém vrcholu Skalky poustevna, byly určeny pro benediktinské mnichy.

Od r. 1762 až do konce 2. světové války působil na Skalce řád františkánů. Mezi superiory vynikl P. Vincenc Lichtblau, známý numismatik evropského formátu. Skalka se záhy stala známým poutním místem, zejména po dokončení křížové cesty, kterou dala v 18. století zbudovat hraběnka Benedikta Čejková z Olbramovic. Kostelík i celý areál utrpěly necitlivým poddolováním Skalky v padesátých letech. S postupem těžby železné rudy se ve zdech kostelíka i ostatních staveb začaly objevovat trhliny a v okolním terénu propadliny. Ačkoli byl po 2. světové válce celý areál nákladně zrekonstruován, po 10 letech od rekonstrukce byl zdevastován a zcela opuštěn. Některá umělecká díla byla naštěstí zachována – např. vzácný nástropní obraz sv. Maří Magdalény od Petra Brandla byl restaurátory sňat a přenesen do mníšeckého kostela sv. Václava.

Po ukončení těžby v r. 1967 došlo postupně ke stabilizaci horninového masívu a to dalo šanci těm, kdo se snažili o obnovu kostelíka a celého areálu. Začátkem 80. let započaly rekonstrukční práce na kostelíku sv. Maří Magdalény a postupná obnova kapliček křížové cesty. Obnovou prochází i budova kláštera, v němž byly zahájeny práce ve druhé polovině 90. let minulého století.

Tradiční „Rybovka“ zazní v mníšeckém kostele na Boží hod

Ve středu 25. prosince 2019 zazní v mníšeckém kostele sv. Václava od 16 hodin Česká mše vánoční a pastorely Jakuba Jana Ryby. účinkují: Komorní orchestr a sbor Praga Camerata Mníšecký chrámový sbor sólisté: Jitka Svobodová – soprán Oldřiška Richter Musilová – alt Jaroslav Novák – tenor Pavel Kobrle – bas Jiřina Dvořáková Marešová – varhany […]

Na farní zahradě zažijete staročeské Vánoce

ROREJS a spolek Oáza si vás dovolují pozvat na předvánoční odpoledne plné tradičních zvyků a obyčejů. V sobotu 14. prosince 2019 od 13:30 na mníšecké farní zahradě (Náměstí F.X. Svobody 38). Víte, jak chutnala pučálka? Jak si vyrobit „Jablko zvané svět“? Viděli jste někdy, jak se lije olovo? Znáte vůni čerstvých perníčků? Prostě Vánoce tak, […]

V mníšeckém kostele bude koncert pro dobrou věc

Ve čtvrtek 19. prosince 2019 se v mníšeckém kostele sv. Václava koná od 17 hodin 6. BENEFIČNÍ KONCERT PRO DOMEČEK. Vystoupí na něm ZŠ Líšnice, Mníšecký chrámový sbor a Eliška Rezková. Beneficí vás provedou Jan Daniel a Marek Inderka. Benefiční koncert pořádáme, abychom poděkovali všem, kteří přispěli do Sbírky pro Domeček. Nemalou částkou přispěli také […]

Zprávy z Mníšku

Všechny zprávy o kultuře naleznete na stránce http://www.zpravyzmnisku.cz/category/kultura/

Web města je aktuálně v testovací verzi. Děkujeme za pochopení.

Skip to content